AECC
Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury roku 2000
Association of European Cities of Culture of the year 2000
L'Association des Villes Européennes de la Culture (l'AVEC)

Zasady  funkcjonowania AECC
Projekty wspólne AECC
Lista dyrektorów biur Europejskich Miast Kultury roku 2000
Adresy Prezydentów Europejskich  Miast Kultury
Stolice Kultury Europejskiej od 1985 roku
Raport AECC (wersja w języku angielskim)

Dziewięć Miast Kultury Europejskiej: Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki, Praga, Reykiawik, Santiago de Compostela oraz Kraków powołały Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury 2000 (AECC).Celem jego działalności jest koordynacja działań promocyjnych oraz wspólna polityka informacyjna. Zarówno w kwestiach programowych jak i organizacyjnych Kraków podjął współpracę z pozostałymi ośmioma Europejskimi Miastami Kultury w roku 2000.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w lutym 1996 roku w Krakowie. Następne miały miejsce w Bolonii, Santiago de Compostela, w Awinionie oraz w Helsinkach, gdzie miasta podpisały porozumienie dotyczące trzech zasadniczych kwestii współpracy: powołania Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury roku 2000
/w tym przyjęcie zasad przewodnictwa w sieci/, określenia wspólnej tożsamości wizualnej poprzez przyjęcie logo oraz przyjęcia głównych założeń programowych.

W myśl tego porozumienia głównym celem współpracy jest zbliżenie narodów Europy poprzez ich kulturę, a także osiągnięcie trwałych przemian strukturalnych poprzez wypracowanie stałych form działania dostępnych także po roku 2000.

Dla realizacji tego celu każde z miast przygotowuje w ramach programu wybraną i uzgodnioną część wspólnego projektu nazwaną umownie „Rozdziałem”. Rozdziały te tworzą „Księgę” o wspólnym tytule „Europejskie Miasta Kultury roku 2000”.

Myślą przewodnią rozdziału realizowanego przez Kraków jest hasło: Myśl - Duchowość - Twórczość.
Hasła opracowywane przez pozostałe miasta to:
Awinion - Sztuka i Twórczość
Bergen - Sztuka, Praca i Wypoczynek
Bolonia - Informacja i Komunikacja
Bruksela - Miasto
Helsinki - Wiedza, Technologia i Przyszłość
Reykiawik - Natura a Kultura
Santiago de Compostela - Europa i Świat
Praga - Dziedzictwo kultury

.
Zasady
funkcjonowania
AECC:

W sieci AECC istnieje podział na prezydenta, sekretarza i skarbnika. Są to funkcje honorowe, nie niosące ze sobą zobowiązania, za wyjątkiem prezydenta AECC, który ma obowiązek zorganizować u siebie spotkanie dziewięciu miast. (W Krakowie takie spotkanie miało miejsce w dniach od 9 do 13 lipca 1998 roku).

Nad pracami AECC czuwa koordynator z siedzibą w Brukseli. Nie stoi on ponad Dziewiątką, jest ogniwem łączącym stowarzyszone miasta z Komisją Europejską. Obecnie funkcję tę sprawuje pani GiannaLia Cogliandro.

Sekretarzem jest przyszły prezydent AECC, a skarbnikiem poprzedni. Rotacja następuje co trzy i pół miesiąca.

Przewodnictwo AECC

Termin

Sekretarz

Prezydent

Skarbnik

Wrzesień - Grudzień 1997

Bergen

Awinion

Reykiawik

Styczeń - Kwiecień 1998

Kraków

Bergen

Awinion

Maj - Sierpień 1998

Santiago

Kraków

Bergen

Wrzesień - Grudzień 1998

Bruksela

Santiago

Kraków

Styczeń-Kwiecień 1999

Praga

Bruksela

Santiago

Maj - Sierpień 1999

Helsinki

Praga

Bruksela

Wrzesień - Grudzień 1999

Bolonia

Helsinki

Praga

Styczeń - Kwiecień 2000

Reykiawik

Bolonia

Helsinki

Maj - Sierpień 2000

Awinion

Reykiawik

Bolonia

Wrzesień - Grudzień 2000

Bruksela

Awinion

Reykiawik

Styczeń - Kwiecień 2001

Bergen

Bruksela

Awinion


.
Projekty
wspólne
AECC

Podstawę współpracy międzynarodowej dziewięciu Miast Kultury Europejskiej stanowią projekty międzynarodowe. Jako lider projektu, każde miasto przedstawiło swoją propozycję pozostałym ośmiu. W gestii każdego z miast leżało podjęcie decyzji o przystąpieniu do danego projektu w zależności od kulturalnego charakteru swojego miasta, programu oraz budżetu. Wybrane projekty obejmują szeroką gamę tematyczną: muzykę, sztuki plastyczne, geografię, nowe technologie, urbanistykę oraz ekologię.

 

Poszczególne projekty to:

Oblicza Ziemi - Santiago de Compostela

Wystawa prezentująca różne „twarze” Ziemi oraz jej rzeczywistość w różnych strefach geograficznych
i krajach, jak również miejscach, którym poświęca się szczególne zainteresowanie pod względem ekologii i kultury. Owe „twarze” zostaną pokazane poprzez historyczne i obecne ujęcia kartograficzne, które są uzyskiwane przy pomocy technologii multimedialnych (fotografie satelitarne, systemy komputerowe, itd.) oraz elementy artystyczne (obrazy, fotografie) przy pomocy nowych technologii.

Projekt obejmuje:

„Fantastyczną podróż” przez wiedzę w otaczającym nas świecie. Goście staną w obliczu „tunelu czasowego”, zagadnień powstania wszechświata i Ziemi oraz wszystkich najbardziej interesujących
i nadzwyczajnych aspektów naszej planety poprzez pokazy, materiały audio-wizualne, zastosowanie kartografii w podróżach i odkryciach.

„Wyspa skarbów” została zaprojektowana jako specjalne miejsce odkryć dla dzieci. Wystawa ukazuje wkład Europy do ogólnoświatowej kartografii map terytorialnych i oceanicznych.

Technomade - Awinion

Projekt zaproponowany przez Awinion. Zakłada podjęcie konkretnych akcji dla lepszego zrozumienia głębokich zmian spowodowanych wpływem nowych technologii na rozwój i organizację naszych społeczeństw.

Stworzona zostanie platforma, która będzie polem spotkań, refleksji i wymiany opinii partnerów
z 9 miast kultury, którzy podjęli już badania powyższych zagadnień.

 

The coasts and Waterways - Bergen

Projekt zaproponowany przez Bergen opiera się na idei mórz i rzek jako otwartych dróg
komunikacyjnych oraz kształtowanych przez nie więzi kulturowych. Projekt obejmuje:

-„Zieloną podróż”- dwuletni projekt, w ramach którego młodzi ludzie dyskutują i wyznaczają związki między środowiskiem oraz ekologią mórz i rzek. Centralnym punktem dyskusji i działań jest czterotygodniowa podróż trzema masztowcami, która da podstawy dalszym rozważaniom.

- „ArtNaust” - współczesny międzynarodowy projekt zorientowany na sztuki piękne, który odbędzie się w budynkach stanowiących bazę wzajemnego oddziaływania kultur. Budynki te znajdują się w strefie między lądem, a morzem, która pełniła lub wciąż pełni istotną rolę w handlu, kontaktach kulturalnych
i turystyce. Tematem prac będzie posiłek jako wspólne doświadczenie, wspólne gromadzenie się, opowiadanie historii, wymiana poglądów w różnych kulturach.

- „Życie północnego Atlantyku” - wspólnie stworzona wystawa koncentrująca się na społeczeństwach regionu Atlantyku, które bazują głównie na zasobach morskich. Ma na celu przybliżenie historii spotkań kulturalnych oraz zarysować przyszłość opartą na nowych wymogach w zarządzaniu zasobami morskimi.

The house of the 9 cities - Bruksela

Projekt stworzony na otwarcie Brukseli 2000. Będzie on częścią większego przedsięwzięcia mającego miejsce 25, 26, 27 lutego 2000.

Zakłada zaproszenie młodych artystów z każdego z 9 miast kultury do stworzenia dzieł specjalnie na tę okazję. Prace będą obejmowały szeroką gamę technik: sztuki plastyczne, taniec, muzykę współczesną, sztukę video oraz przedstawienia

CafeNINE - Bolonia we współpracy z Helsinkami

Projekt zakłada stworzenie połączeń pomiędzy 9 miastami kultury poprzez internet oraz różne techniki telekomunikacyjne w tym również video konferencje. Przez 9 tygodni, jesienią roku 2000, każde miasto przygotuje miejsce, otwarte dla publiczności, wyposażone w komputery, duży ekran oraz podium. Poprzez komputery użytkownicy będą mogli indywidualnie nawiązać kontakt z każdym z 9 miast. Ekran natomiast umożliwi uczestniczenie we wspólnych debatach i projektach artystycznych.

Nie będzie to jeszcze jedna zwykła cyber-kawiarnia, ale miejsce, które umożliwi prawdziwą komunikację oraz wymianę pomiędzy miastami nastawioną na wydarzenia kulturalne oraz artystyczne.

Telelink - Praga

Zakłada wydawanie w wersji internetowej miesięcznego informatora w języku angielskim
o wydarzeniach odbywających się w danym miesiącu w każdym z 9 miast kultury europejskiej. Będzie on rozsyłany przede wszystkim do dziennikarzy.

Codex Calixtinus - Kraków

Międzynarodowy projekt Krakowa w ramach sieci AECC. Rekonstrukcja XII-wiecznej liturgii
z katedry w Santiago de Compostela dokonywana jest na podstawie Codex Calixtinus. Część liturgiczno - muzyczna kodeksu obejmuje tradycyjny repertuar gregoriański, wzbogacony
o dwadzieścia dwugłosowych utworów polifonicznych. Zwieńczeniem prac nad manuskryptem będzie publiczna prezentacja liturgii w siedmiu Europejskich Miastach Kultury w roku 2000.
W przedsięwzięciu udział weźmie sześciu solistów. Tworzyć będą oni stały trzon obsady wykonawczej, do którego w każdym z miast dołączą lokalne chóry - chłopięcy i męski.

Wydarzeniem towarzyszącym projektowi będzie Pielgrzymka krakowskiej młodzieży akademickiej do grobu św. Jakuba (Santiago). Uczestnicy wcześniej przygotują w języku polskim i francuskim dwie śpiewogry, poświęcone: Jakubowi i Stanisławowi (autorstwa Jacka Kowalskiego). Śpiewogry prezentowane będą na trasie pielgrzymki. Soliści: Damien Poisblaud, Christian Barrier, Frederic Tavernier, Frederic Richard, Robert Pożarski,
Marcin Bornus-Szczyciński

Communication - Helsinki

Ten interaktywny projekt poświęcony jest historii, teraźniejszości i przyszłości nowych technologii transmisji głosu, obrazu i danych.

Jego celem jest pokazanie roli jaką w naszym życiu odgrywają technologie przekazu informacji oraz zaprezentowanie ich historii (od telefonu Bella do internetu).

Autorzy projektu starają się umieścić technologie przekazywania danych w szerokim kontekście kulturowym. XX wiek był świadkiem ogromnych zmian technologicznych w zakresie komunikacji. Powstały telefon, radio, telewizja, komputer, Internet, telefon komórkowy. Trzy największe przełomy
w tej dziedzinie to powstanie możliwości komputerowego przetwarzania danych, przenośnych sposobów komunikowania się i powstanie Internetu. W najbliższej przyszłości podobne przełomy dotyczyć będą powszechnej komunikacji, video oraz osobistych sieci komunikacyjnych.

Autorzy wystawy starają się umiejscowić nowe technologie w szerokiej historycznej i kulturowej perspektywie. Takie zintegrowane spojrzenie jest konieczne nie tylko do zrozumienia teraźniejszości, ale i głębokich zmian w przyszłości spowodowanych globalizacją, integracją (łączeniem różnych mediów np. telewizji i Internetu), oraz prywatyzacją technologii komunikacji.

Wystawa prezentowana jest we wszystkich miastach, które tak jak Kraków wybrane zostały Europejskimi Stolicami Kultury roku 2000. Każdy z zaprezentowanych eksponatów będzie mógł być obsługiwany przez widzów. Odwiedzający będzie mógł osobiście przekonać się jak dane urządzenie funkcjonuje, jakie ma zastosowanie, jak jest jego historia i przyszłość.

Terminy: Helsinki 10.12.99 - 27.08.00; Praga 20.12.99 - 19.03.00; Bolonia 01.02.00 - 30.04.00; Santiago 04.03.00 - 03.06.00; Bergen 02.04.00 - 20.08.00; Awinion 12.06.00 - 09.09.00;
Rejkiawik 29.07.00 - 29.10.00; Kraków 01.12.00 - 25.02.01; Bruksela 29.09.00 - 25.03.01.

Voices of Europe - Reykiawik

Projekt został zaproponowany przez Biuro Rejkiawik 2000, wezmą w nim udział wszystkie Europejskie Miasta Kultury roku 2000. Zakłada utworzenie międzynarodowego chóru, składającego się z 10-cio osobowych grup wokalistów w wieku od 16 do 23 lat, prowadzonych przez dyrygentów
z poszczególnych miast. Chór po raz pierwszy wystąpi 31 grudnia 1999 roku w Reykiawiku na Koncercie Noworocznym, a na przełomie sierpnia i września ruszy w trasę koncertową. W czasie kolejnych koncertów wykonywane będą w dziewięciu językach utwory wybrane przez każdego
z dyrygentów, charakterystyczne dla każdego z Europejskich Miast Kultury roku 2000. Zostanie również wykonany utwór Arvo Parta, skomponowany specjalnie na tę okazję. W drugiej części koncertu wraz z chórem wystąpi islandzka gwiazda Björk, która zaśpiewa trzy specjalnie zaaranżowane piosenki ze swojego repertuaru.

Dyrygentem reprezentującym Kraków jest prof. Stanisław Krawczyński.

Kide - Helsinki

Rzeźba dźwięku i światła. Kryształ, który symbolizuje związek miedzy ludźmi i kulturą. Jesienią 1999 r kryształ był zainstalowany w każdym z 9 europejskich miast kultury łącząc ich mieszkańców poprzez zamontowany w jego pobliżu monitor. Przed nowym rokiem kryształ powrócił do Helsinek i został złożony w 18 metrowy tunel, przez który ludzie mogli przejść w nowe tysiąclecie.

Walk About/ Stalk - Bruksela

Jest to projekt, który skupia się wokół urbanizacji oraz roli artystów w przestrzeni urbanistycznej. Inwencja artystyczna w miejscu publicznym stworzona przez 2 młodych tancerzy/choreografów,
2 młodych architektów, 2 młodych muzyków. Przedsięwzięcie odbędzie się w Brukseli, Helsinkach, Bergen, Reykiawiku, Marsylii.


.
Lista dyrektorów
biur Europejskich Miast Kultury
roku 2000:

AWINION: MrFabien Strack (Director of Avignon 2000 - European City of Culture)

1, Av. De la Foire
84 000 Avignon
Tel. ++33 490 27 22 70
Fax. ++33 490 27 22 79

avignon.2000@wanadoo.fr
fabien.strack@mairie-avignon.com

Office de Tourisme
www.avignon-tourisme.com

BERGEN: Mr Terje Gloppen (Director of Bergen 2000)

DNB - Frescohallen
Vagsalmenningen 1
5001 Bergen
Tel. ++ 47 55552000 / 2033
Fax: ++47 55552001
Bergen2000@bergen2000.no
www.bergen2000.no

BOLONIA: Mr Giordano Gasparini (Director of Bologna 2000)

Via Oberan 24
40 126 Bologna
Tel. ++39 051 204 772 / 204 699
Fax: ++39 051 268 636
Mauro.felicori@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/Bologna2000
www.dire.it/bolognaduemila/index.htm

BRUKSELA: Mr Robert Palmer (Director of Brussel 2000)

Rue de l’Ecuyer 50
1000 Brussels
Tel. ++32 2 2142000
Fax: ++32 2 2142020
Admin@brussels2000.be

HELSINKI: Mr Georg Dolivo (Director of Helsinki 2000)

Etelaranta 16
00 130 Helsinki
Tel. ++358 9 1693211
Fax: ++358 9 1694011
Info@2000.hel.fi
www.helsinki2000.net

PRAGA: Mr Michal Prokop (Director of Praha 2000)

Postbox 057
110 01 Praha
Tel. ++420 2 22002383
Fax: ++420 2 22002388
praha2000@obecni-dum.cz
www.praha-emk2000.cz

REYKJAWIK: Mrs Thorunn Sigurdardottir (Director of Reykjavik 2000)

Adalstraeti 6
15 101 Reykjavik
Tel. ++354 5752000
Fax: ++354 5752099
Reykjavik2000@reykjavik2000.is
www.reykjavik2000.is

SANTIAGO DE COMPOSTELA : Mr Pablo Martinez Saiz (Director of Santiago de Compostela 2000)

Rua do Vilar 67
15 705 Santiago de Compostela
Tel. ++34 981 582525
Fax: ++34 981 557246
Info@compostela2000.com
www.compostela2000.org

Mrs Gianna Lia Cogliandro -sekretarz generalny sieci AECC (General Secretary of AECC)

Tel. ++32 2 214 2061
Fax. ++32 2 214 2020
GiannaLia.Cogliandro@aecc.by.com


.
Adresy
Prezydentów
Europejskich
Miast Kultury

AWINION

Mrs Marie - Josée Roig - prezydent miasta (Mayor of Avignon)
Yves Michel - Bechet - vice - prezydent odpowiedzialny za kultur
ę
Hôtel de Ville
84045 Awinion
Tel. 0033 4 90808000
Fax.0033 4 90808261

 PRAGA

Mr Jan Kasl - prezydent miasta (Mayor of Praha)
Igor Nemec - doradca miejski ds. kultury
Prague City Hall
Mariánské Námĕstí 2
110 01 Prague 1
Tel. 004202 24482847
Fax.004202 2326802

 BOLONIA

Mr Giorgio Guzzaloca - prezydent miasta (Mayor of Bologna)
Sindaco di Bologna
Piazza Maggiore 6
40121 Bologna
Tel. 0039 51 203096
Fax. 0039 51 203718

 Roberto Grandi - vice - prezydent odpowiedzialny za kulturę
Tel. 0039 51 204730
Fax. 0039 51 268636

BERGEN

Anne-Grete Strom - Erichsen - prezydent miasta (Mayor of Bergen)
Council of Bergen
Bergen Radhus
P. O. Box 7700
5002 Bergen
Tel. 0047 55 56 64 00
Fax. 0047 55 56 60 75

REJKIAWIK

Mrs Ingibjorg Solrun Gisladottir - prezydent miasta (Mayor of Reykjavik)
Jon Bjornsson - osoba odpowiedzialna za kultur
ę
Radhus Reykjavikur
101 Reykjavik
Tel. 00354 563 2000
Fax. 00 354 563 2014

BRUKSELA

Mr François-Xavier de Donnéa - prezydent miasta (Mayor of Brussel)
Hotel de Ville de Bruxelles
Grand Place
1000 Bruxelles
Tel. 0032 2 5122882

Marion Lemesre - vice-prezydent odp. za kulturę
Tel. 0032 2 2794910

HELSINKI

Mrs Eva-Riitta Siitonen - prezydent miasta (Mayor of Helsinki)
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki
Tel. 00358 9 1692290
Fax. 00358 9 169 2266

Antti Viinikka -
vice-prezydent odp. za kultur
ę
Tel. 00358 9 1692290
Fax. 00358 9 1693871

 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mr Xose A. Sanchez Bugallo - prezydent miasta (Mayor of Santiago de Compostela)
Alcalde
Ayuntamiento de Santiago
Plaza de Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 542357
Fax. 0034 981 563864
e-mail
alcalde@aytocompostela.org

Xose Baqueiro Cadaval - Concejal de Cultura - doradca ds. kulturyTeatro Principal
Rua Nova 21
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 586555
Fax. 0034 981 588987


.
Stolice
Kultury
Europejskiej
od 1985 roku:

1985 Ateny (Grecja)
1986 Florencja (W
łochy)
1987 Amsterdam (Holandia)
1988 Berlin (Niemcy)
1989 Paryż (Francja)
1990 Glasgow (Szkocja)
1991 Dublin (Irlandia)
1992 Madryt (Hiszpania)
1993 Antwerpia (Belgia)
1994 Lizbona (Portugalia)
1995 Luksemburg (Luksemburg)
1996 Kopenhaga (Dania)
1997 Saloniki (Grecja)
1998 Sztokholm (Szwecja)
1999 Weimar (Niemcy)

Awinion (Francja), Bergen (Norwegia), Bolonia (Bruksela), Bruksela (Belgia), Helsinki (Finlandia), Kraków (Polska), Praga (Republika Czeska), Reykiawik (Islandia), Santiago de Compostela (Hiszpania)

Porto (Portugalia), Rotterdam (Holandia)
Bruggia (Belgia), Salamanka (Hiszpania)
Graz (Austria)

Genewa (Włoch), Lille (Francja)