1997: Rok Poezji Podróż, Teatr im. J. Słowackiego
- fot. Z. Bielawka