1997: Rok Poezji Zielona Gê¶ z przedstawienia "Skumbrie w tomacie"
- fot. K.Karolczyk