1997: Rok Poezji Strasna Zaba z przedstawienia "Skumbrie w tomacie"
- fot. K.Karolczyk