1996: Rok Filmu i Teatru Pochód Królów na Wawel,
Wac³aw Szymanowski
- fot £.Schuster