.

  Festiwal Tadeusza Kantora - Bogusław Sonik

Festiwal Kraków 2000 wielokrotnie przedstawiał wybitnych artystów, cieszących się światową sławą, których twórczość odegrała znaczącą rolę w tworzeniu nowych zjawisk świata artystycznego. Nie dziwi zatem prezentacja dzieła Roberta Wilsona, artysty znanego na całym świecie ze swoich niezwykłych projektów łączących teatr i sztuki piękne, za swój bogaty dorobek obdarowanego wieloma ze swoich prestiżowych nagród.

Szczególnym w naszych oczach uhonorowaniem tego artysty jest pokazanie jego dzieła w cyklu wystaw objętych wspólną nazwą Festiwal Tadeusza Kantora. Nie dzieje się tak wyłącznie dlatego, że instalacja Roberta Wilsona odnosi się wprost do dokonań Tadeusza Kantora. Artysta końca dwudziestego wieku, który polem swoich zainteresowań uczynił teatr i sztuki piękne w ich dzisiejszym kształcie, nie może pozostać obojętnym wobec dzieła genialnego krakowskiego twórcy. Powodów jest znacznie więcej: wśród nich znalazły się nie tylko zbliżone zainteresowania i środki wyrazu artystycznego, ale przede wszystkim podobna droga artysty do sławy. Łamanie konwencji i łączenie różnych dziedzin sztuki niezależnie od wzbudzonych kontrowersji czy braku zrozumienia u krytyków, borykanie się z najróżniejszymi problemami, a przede wszystkim konsekwentny rozwój twórczej osobowości. Awangarda, która stopniowo, na oczach widzów, przeradza się w powszechnie uznana, nową wartość współczesnej kultury. Dedykowane Tadeuszowi Kantorowi dzieło Roberta Wilsona możemy odczytywać jako wyraz poczucia wspólnoty nie tylko artystycznej, ale i głęboko ludzkiej.

Na koniec 2000 roku Festiwal Kraków 2000 przygotował liczne prezentacje wszystkich dziedzin artystycznego wyrazu w ich współczesnym kształcie: awangarda muzyczna i graficzna, ale i najnowsza sztuka użytkowa, spotkanie ze współczesną poezją i teatrem, wielkie wydarzenie, jakim jest pierwszy na taką skalę pokaz dorobku Tadeusza Kantora. U progu nowego tysiąclecia stawiamy sobie pytania o obecny i przyszły kształt sztuki i - w szerszym znaczeniu - całej kultury. Instalacja Roberta Wilsona jest jedną z tych odpowiedzi, które możemy uznać za najciekawsze
i najważniejsze.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl