.
  Noty o autorach wystawy

Anna Maga

historyk sztuki, od 19 lat pracuje w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, od 1993 roku na stanowisku kustosza kolekcji. Kieruje zespołem składającym się z 3 pracowników merytorycznych i 1 laboranta. W ramach tego zespołu zajmuje się koordynacją prac związanych z opracowywaniem i rozbudowywaniem kolekcji, która liczy aktualnie ponad 20 tys. obiektów. Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego powstał w 1979 roku, w wyniku przejęcia przez Muzeum Narodowe zbiorów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Sukcesywnie wzbogacana kolekcja obejmuje dzieła polskich artystów, zarówno unikatowe jak i projektowane do produkcji seryjnej: tkaninę i odzież, meble i projekty architektury wnętrz, szkło i ceramikę, metaloplastykę i biżuterię, zabawki, maszyny i urządzenia przemysłowe (modele). Zainteresowania Anny Maga skupiają się głównie na współczesnych meblach i szkle. Oprócz rozwijania własnej kolekcji Ośrodek Wzornictwa zajmuje się dokumentacją polskiej sztuki użytkowej poza zbiorami Muzeum: kolekcji prywatnych, archiwów domowych, architektury wnętrz użyteczności publicznej, zwłaszcza tych zagrożonych zniszczeniem i nie objętych opieką konserwatorską. Anna Maga współtworzyła następujące wystawy organizowane przez Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego MNW: "Wzornictwo przemysłowe w 40-leciu PRL", BWA Olsztyn, 1984; "Szkło ze zbiorów Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie", Muzeum Techniki, Warszawa, 1993, "Wanda Zawidzka-Manteuffel, Szkło, Ceramika, Tkanina, Grafika", Muzeum Narodowe w Warszawie, Królikarnia, Warszawa, 1994, "Europejskie Szkło Użytkowe (aneks polski), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1995, "Spółdzielnia Artystów Ład", Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, 1997, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 1997/98.

Czesława Frejlich

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukończyła w 1975 roku uzyskując dyplom u prof. Adama Gedliczki. Od 23 lat pracuje na WFP ASP w Krakowie, od 1984 roku prowadzio samodzielne zajęcia z zakresu Ergonomicznych Podstaw Projektowania. Od roku 2000 wykłada na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Uzyskała I i II stopień kwalifikacji (w szkolnictwie artystycznym odpowiednik dr i dr hab.) Oprócz pracy dydaktycznej jest czynnym projektantem wzornictwa przemysłowego i projektowania graficznego. Niektóre z projektów, które weszły do produkcji: czujniki temperatury i wilgotności, narzędzia ręczne, gogle, lampa do pracy przy komputerze, urządzenie laboratoryjne dla potrzeb zootechniki, dyktafon, system przełączników elektrotechnicznych, piecyk konwektorowy. W konkursie wzorniczym ARTING zdobyła II miejsce za projekt zabawek. Wykonuje również projekty: katalogów, plakatów, okładek książek i informatorów, firmowych znaków graficznych oraz innych elementów identyfikacji firm. Odbyła staże zawodowe w Helsinkach i Dortmundzie. W ostatnim czasie jest współorganizatorem wystaw dotyczących wzornictwa: Wzornictwo szwedzkie w Pałacu Sztuki w Krakowie w 1992, Wzornictwo i ergonomia w Warszawie w 1993 oraz konkurs wzorniczy i wystawa pokonkursowa Krzesło’94 w Krakowie w 1995. Konkurs ten został przekształcony w cykliczną imprezę - Biennale Sztuki Projektowania. Współpracuje z pismem Architektura i Biznes, publikując w nim stale artykuły dotyczące wzornictwa. Od 1998 roku jest redaktorem naczelnym Biuletynu Sztuki Projektowania wydawanego przez Fundacje RZECZ PIĘKNA. W raz z Ośrodkiem Wzornictwa Nowoczesnego w Muzeum Narodowym w Warszawie organizuje kolekcje wzornictwa polskiego, które będą prezentowane w czerwcu w Warszawie w Muzeum Narodowym i w Krakowie w grudniu w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w ramach Festiwalu Kraków 2000.


Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl