.
  Europejska wymiana poglądów

Andrzej Wójtowicz
„Podejście do niepełnosprawności w Państwach Europejskich
na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania”

Konferencja realizowana jest w ramach programu Młodzi Kraków 2000. Celem konferencji jest ukazanie konieczności współdziałania psychologa, logopedy i lekarza w terapii jąkania, najlepiej w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym, którego w Polsce nie ma, a także próba wypracowania zasad określania optymalnego modelu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również szeroko rozumiana integracja europejska w ramach środowisk zajmujących się rehabilitacją mowy oraz próba integracji krakowskiego środowiska osób niepełnosprawnych.

Podczas powyższej Konferencji zostaną zaprezentowane europejskie standardy pracy terapeutycznej, dotyczącej osób jąkających się, na przykładzie funkcjonowania specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych oraz konieczne warunki i działania rehabilitacyjne, których zapewnienie jest niezbędne w przypadku osób jąkających się.. Jest to szczególnie ważne zagadnienie w obliczu reform zachodzących w Polsce, gdy ośrodki rehabilitacyjne mają duże problemy i muszą sprostać niejasnym zasadom ich funkcjonowania. Swoimi osiągnięciami i doświadczeniami z uczestnikami podzielą się specjaliści z Europy Zachodniej i Polski. Zostanie zaakcentowany również sposób tworzenia, prowadzenia, a w szczególności finansowania specjalistycznych ośrodków.

Wykorzystując obecność liderów organizacji osób niepełnosprawnych pragniemy przybliżyć problemy tej grupy społecznej mieszkańcom Krakowa oraz zaprezentować możliwości i sposoby wsparcia tego środowiska.

Istotnym elementem będzie próba łamania stereotypu osoby niepełnosprawnej zamkniętej w przysłowiowych czterech ścianach. Pozytywnym tego przykładem są osoby jąkające się, które najczęściej w dużym stopniu zintegrowane są ze swoim środowiskiem lokalnym, a mimo to wymagają prowadzenia działań rehabilitacyjnych.

Korzystając ze sprzyjających okoliczności, chcemy przy pomocy mediów (lokalnych, jak i o zasięgu ogólnopolskim) propagować wiedzę i burzyć mity wśród społeczeństwa o problemie jąkania. Jego efektem powinno być zmniejszenie barier komunikacyjnych i izolacji osób jąkających się, poprzez redukcję obopólnego lęku (przed wypowiadaniem się i przed słuchaniem).

Andrzej Wójtowicz. Prezes Polskiego Związku Jąkających się

Miejsce i termin konferencji
Instytut Polonijny UJ; ul. Jodłowa 13, Kraków
16 - 19 listopada 2000 r.

Organizator:
Polski Związek Jąkających się
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6/21, 
tel/fax 422 10 59
e-mail:pzj@pzj.org.pl.
www.pzj.org.pl
Koordynator projektu: Andrzej Wójtowicz

Współorganizatorzy:
Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
European League of Stuttering Associations
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program Konferencji Szkoleniowej
„Podejście do niepełnosprawności w Państwach Europejskich na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania”

Piątek 17 listopada 2000 r, godz. 9.00
Instytut Polonijny UJ, ul. Jodłowa 13
Uroczyste otwarcie Konferencji

Godz. 9.30 - 10.00
Cykl wykładów:

Halina Stawikowska (Toruń) - Historia i funkcjonowanie Oddziału Foniatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Róża Sobocińska (Toruń) - Problem pomocy osobom jąkającym się w Polsce. Propozycja ponownego powołania Centrum - Krajowego Ośrodka Pomocy Dla Osób Jąkających się.

Aldona Grzybowska, Bogusław Pietrus (Kraków) - Autorski projekt organizacyjno-merytoryczny ośrodka terapii jąkania.

Godz.11. 00 - 11.30
Przerwa

Godz.11.30 - 13.00
Cykl wykładów:

Lucyna Jankowska-Szafarska (Kraków) - Koncepcja specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla jąkających się - „JOT”.

Krzysztof Szamburski (Warszawa) - Koncepcja specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla jąkających się - założenia teoretyczne, a program terapii.

Krótkie prezentacje mających się odbyć w dn. 18.11. br. warsztatów.

Sobota 18 listopada 2000 r., godz. 9.30 - 13.00
Instytut Polonijny UJ, ul. Jodłowa 13

Cykl warsztatów:

Alina Sarnecka (Warszawa) - Możliwości prawne funkcjonowania specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z MEN.

Bogdan Smok (Kraków) - Praktyczne i prawne możliwości utworzenia specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego w Polsce.

Bogusław Pietrus (Kraków) - Pożądane kierunki działań zmierzające do powstania kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, na tle sytuacji tej grupy społecznej w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia.

Jane Fry (Wielka Brytania) - Terapia jąkania dla dzieci i dorosłych w Wielkiej Brytanii.

Tom Green (Norwegia) - Organizacja oraz istota terapii mowy w Norwegii. Perspektywy rozwoju.

Godz. 15.00 - 18.00
Cykl warsztatów

Niedziela 19 listopada 2000 r., godz. 10.00 - 12.30
Instytut Polonijny UJ, ul. Jodłowa 13
Podsumowanie Konferencji


Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl