.

  Cykl Oblicza Boga

Religijność jest jednym z aspektów duchowości - hasła przewodniego Festiwalu Kraków 2000. Różne jej przejawy prezentuje cykl Oblicza Boga, obrazujący judeochrześcijańską tradycję miasta.

Wydarzenia cyklu:

Oblicza Boga - wystawa ludowej sztuki sakralnej

Zapomniani Bracia - wystawa fotograficzna dokumentująca najnowszą historię chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie

Obrazy modlitwą malowane - wystawa ikon

Skarby Archidiecezji Krakowskiej - wystawa prezentująca sztukę sakralną biskupstwa krakowskiego

Bogowie Starożytnego Egiptu - stała wystawa w muzeum Archeologicznym

Siedem Tradycji - cykl koncertów prezentujących najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego

Festiwal Muzyki Cerkiewnej

Codex Calixtinus - koncert średniowiecznej muzyki sakralnej

Potęga obyczaju - wystawa w Starej Synagodze prezentująca świat religii, tradycji i obyczajowości Żydów

Marc Chagall Obrazy Biblijne - wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym

Skarby Świętego Franciszka -wystawa w Muzeum Historycznym m. Krakowa

20 września - 28 listopada 2000 r

Sztuka Ikony. Malarstwo ikonowe Macedonii (XI - XIX w.) - wystawa ikon z Macedonii - 7 listopada - 31 grudnia 2000 r. Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl