.
  Sztuka Ikony - informacje o wystawie

Dzięki uprzejmości Muzeum Macedonii w Skopje, krakowska publiczność oraz goście odwiedzający nasze miasto podczas trwania Festiwalu Kraków 2000 mają rzadką w Polsce okazję obcowania z dziełami bizantyńskiego i pobizantyńskiego malarstwa ikonowego z terenów obecnej Republiki Macedonii. Wśród prezentowanych na wystawie trzydziestu ikon z okresu od XI do XIX wieku, znajdują się dzieła o najwyższej randze artystycznej, należące do kanonu historii sztuki bizantyńskiej. Wystawa, niezależnie od dostarczania przeżyć religijnych i bodźców estetycznych, stwarza możliwość prześledzenia przemian stylowych w malarstwie ikonowym Macedonii - słowiańskiego kraju leżącego w sercu Bałkanów, który u zarania swoich artystycznych dziejów potrafił twórczo skorzystać z bezpośredniego sąsiedztwa najważniejszych ośrodków cywilizacji bizantyńskiej (Konstantynopola, Salonik, Góry Athos), a po upadku Cesarstwa Bizantyńskiego (1453), w warunkach niewoli tureckiej, kontynuował wywodzące się z Bizancjum tradycje w zakresie treści, formy i funkcji sztuki religijnej, wzbogacając je o nowe elementy, również o genezie zachodniej.

Ekspozycja pomyślana została jako swego rodzaju synteza, panorama najważniejszych zjawisk formalnych w malarstwie ikonowym tego regionu w przeciągu ośmiu stuleci. Właściwe eksponaty, ikony, zostały uzupełnione o pełnowymiarowe, współczesne kopie wybranych malowideł ściennych powstałych między XI a XV wiekiem. Pozwala to osadzić zjawiska malarstwa ikonowego tego okresu w szerszym kontekście sztuki późnobizantyńskiej, której jednym z ważniejszych ośrodków była właśnie Macedonia. Ekspozycja wreszcie stwarza okazję do rozgraniczenia tego, co w przypadku fenomenu ikony jest zmienne, poddane wpływowi stale ewoluujących gustów i mechanizmów percepcji oraz warunków zewnętrznych, od tego, co niezmienne, co stanowi wypracowany w łonie sztuki bizantyńskiej niezbędny fundament istnienia i funkcjonowania wschodniochrześcijańskiego obrazu kultowego.

Wystawa jest w całości finansowana przez Biuro Kraków 2000.

Organizatorzy:

Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik
Biuro Kraków 2000
Ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
Koordynator projektu: Małgorzata Jezutek
Muzeum Macedonii, Republika Macedonii
Curciska bb, 91 000 Skopje, tel. 389 91 116 044, 389 91 221 939,
fax. 389 91 116 439
Dyrektor Muzeum Macedonii: Dragi Mitrewski

Produkcja:
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a, tel. 422 40 21, 422 10 52, fax. 422 83 03
Dyrektor Galerii: Jarosław Suchan
Kuratorzy wystawy - Viktoria Popovska-Korobar, Sławomir Skrzyniarz
Konsultacja naukowa - Anna Różycka-Bryzek
Aranżacja plastyczna - Jarosław Suchan
Realizator - Roman Krzysztofik

Miejsce i termin wystawy:
Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 8
7 listopada - 31 grudnia 2000 r.
Wernisaż - 7 listopada, godz. 18.00


Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl