.

  Europejska duchowość

Bogusław Sonik

Kiedy w połowie stycznia uroczyście rozpoczynał się Festiwal Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury, trwał właśnie Festiwal Muzyki Cerkiewnej, otwarta została również wystawa „Obrazy modlitwą malowane”, prezentująca ikony znajdujące się w polskich zbiorach. Wątki związane z kulturą wschodniego chrześcijaństwa przewijały się przez cały ten rok - i przez cały Festiwal - w koncertach i wystawach, także zresztą tych, które odwoływały się do z pozoru zupełnie odmiennych źródeł. Mogliśmy zatem wychwytywać podobieństwa i wzajemne zapożyczenia słyszane w śpiewie chórów cerkiewnych i synagogalnych. Widzieliśmy bogactwo sztuki katolickich kościołów czy zakonów zestawione z różnorodnością ikon czy wielowiekową tradycją żydowskiej ornamentyki. Możliwe było porównanie różnych dziedzin sztuki związanych z wiarą odmiennych kręgów kulturowych. Natomiast wystawy sztuki współczesnej, koncerty muzyki poważnej czy choćby jazzowej, pokazywały te wszystkie, bardzo odmienne źródła, na różne sposoby znajdujące swoje miejsce w działalności artystów końca drugiego tysiąclecia.

Kolekcja ikon z Macedonii wpisuje się w ten cykl prezentacji na kilku co najmniej poziomach. Sięga do dorobku wielkiego kręgu chrześcijaństwa z czasów jego świetności, pojmowanej zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. Stanowi punkt odniesienia wobec sztuki współczesnej, zwłaszcza dziś sięgającej do religijnych korzeni, czerpiącej z nich nie tylko rekwizyty czy inspirację, ale często wręcz duchową siłę. Pokazuje sztukę i wiarę - bo te dwa pierwiastki w nierozerwalny sposób łączą się w ikonie - które przez wieki zgodnie funkcjonowały w tym samym regionie wraz z innymi, związanymi z całkowicie odmiennym kręgiem kulturowym. Stanowi wreszcie przykład uwieńczonych sukcesem starań o przekazanie nadchodzącym pokoleniom dziedzictwa minionych wieków. Wystawa „Sztuka ikony”, na którą dziś Państwa zapraszam, jest po prostu ważnym świadectwem europejskiej duchowości.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl