Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 7 listopada 2000 r.
Nr 80

.

Temat: Sztuka Ikony. Malarstwo sakralne Macedonii (XI-XIX w.)

 Spis treści


1. Bogusław Sonik Europejska duchowość
2. Sztuka Ikonyinformacje o wystawie
3. Viktoria Popowska-Korobar - Malarstwo ikonowe Macedonii XI – XIX w.
4. Aleksander Siemaszko - Macedonia – rys historyczny
5. Cykl Oblicza Boga

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Wystawa w całości finansowana przez Biuro Festiwalu Kraków 2000, zaprezentuje szerokiej publiczność dzieła bizantyńskiego i pobizantyńskiego malarstwa ikonowego z terenów obecnej Republiki Macedonii – słowiańskiego kraju leżącego w sercu Bałkanów, który u zarania swoich artystycznych dziejów potrafił twórczo skorzystać z najważniejszych ośrodków cywilizacji bizantyńskiej (Konstantynopola, Salonik, Góry Athos), a po upadku Cesarstwa Bizantyńskiego (1453), w warunkach niewoli tureckiej, kontynuował wywodzące się z Bizancjum tradycje w zakresie treści, formy i funkcji sztuki religijnej. Ekspozycja pomyślana została jako swego rodzaju synteza, panorama najważniejszych zjawisk formalnych w malarstwie ikonowym tego regionu w przeciągu ośmiu stuleci. Sztuka Ikony. Malarstwo sakralne Macedonii (XI-XIX w.), 7 listopada-31 grudnia 2000 r., Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 8

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona przeglądowi filmów André Delvaux, piątek 10 listopada 2000 r., godz. 11.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Małgorzata Jezutek