Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 24 października 2000 r.
Nr 78

.

Temat: II Krakowskie Spotkanie Poetów

 Spis treści


1. Jerzy Illg – II Krakowskie Spotkanie Poetów
2. Program II Krakowskiego Spotkania Poetów Poezjamiędzy piosenką a modlitwą
3. Noty biograficzne

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

W programie Festiwalu Kraków 2000, literatura zajmuje miejsce szczególne. Kraków jest miastem noblistów i całej plejady znakomitych pisarzy. Poeci są prawdziwym skarbem Krakowa  i stanowią o jego uprzywilejowanej pozycji w dziedzinie literatury. Rok 1997 został ogłoszony Rokiem Poezji, a patronowali mu Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Głównym wydarzeniem tego roku było Spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu, w czasie którego swoje wiersze czytało przeszło 20 poetów z całego świata. Ogromny sukces i wspaniała atmosfera tamtego spotkania skłoniły organizatorów do zaproszenia do Krakowa poetów reprezentujących różne tradycje i kultury. Gospodarzami zgodzili się być Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Tytuł spotkania: Poezja – Między piosenką a modlitwą odsyła do korzeni poezji, powiązanej nie tylko ze sferą sacrum, ale także z muzyką. Stąd zaproszenie zostało skierowane do tych poetów, dla których związki te pozostają ważne także dzisiaj. II Krakowskie Spotkanie Poetów. Poezja – między piosenką a modlitwą 10 – 13 listopada 2000 r.

 

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona Festiwalowi Audio Art, piątek 27 października, godz. 12.00, Instytut Goethego, Rynek Główny 20

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Katarzyna Januszewska