Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 23 października 2000 r.
Nr 77

.

Temat: Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000

 Spis treści


1. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000
2. Sesja Plenarna: Dziedzictwo Kulturowe Fundamentem Rozwoju Cywilizacji
3. Program Konferencji Końcowej
4. Rada Programowa Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000
5. Sekcje tematyczne
6. Kalendarium sympozjów i seminariów w latach 1998-2000

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000 jest związana z Festiwalem Kraków 2000 od 1997 roku. Inicjatywa ta został zaprezentowana wszystkim 9 Europejskim Miastom Kultury, podczas miedzynarodowego spotkania zorganizowanego w Bergen w październiku 1997 roku przez Biuro Festiwalu Bergen 2000. Projekt zyskał poparcie wszystkich dziewieciu miast i został włączony w program imprez realizowanych przez wszstkie miasta kultury 2000 roku. W październiku 1988 roku na sesji w Krakowie podjęto decyzję o utworzeniu Rady Programowej i powołaniu sekcji tematycznych obejmujących wszystkie obszary dziedzictwa narodowego. Ustalono wówczas, że końcowa Sesja Plenarna odbędzie się w październiku 2000 r. w Krakowie. Przedstawiony wtedy zostanie dokument podsumowujący – Karta Krakowska 2000. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000: 23 –26 października 2000 r.

 

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa: Spotkanie poetów. Poezja – między piosenką a modlitwą., wtorek 24 października 2000 r., godz. 11.00, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Anna Siwek