Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 19 października 2000 r.
Nr 76

.

Temat: wystawa Piotr Michałowski

 Spis treści


1. Bogusław Sonik – Romantyczna legenda
2. Piotr Michałowski informacje o wystawie
3. Piotr Michałowski - biografia
4. Joanna Szpor –
Piotr Michałowski w nowych badaniach

 

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

W 200 rocznicę urodzin Piotra Michałowskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie przy pomocy finansowej Biura Festiwalu Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury, przygotowało wystawę monograficzną prezentującą twórczość artystyczną największego polskiego malarza romantycznego. Na wystawie zgromadzono blisko 500 obiektów: 151 obrazów olejnych, ponad 300 akwarel i rysunków, dwie rzeźby. Znajdują się na niej ponadto dokumenty związane z artystą. Dopełnieniem ekspozycji jest prezentacja rentgenogramów i fotografii w podczerwieni wybranych dzieł Michałowskiego. Obiekty pochodzą z muzeów Polski, kolekcji prywatnych w kraju i za granicą. Wystawie towarzyszy katalog zawierający reprodukcje obrazów olejnych, akwareli, szkiców, rysunków prezentowanych na wystawie.

Piotr Michałowski: 19 października - 31 grudnia 2000 r., Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1

 

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej, poniedziałek  23 października, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Pl. Św. Ducha 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Krystyna Urbanek