.

  Sympozjum naukowe

24-27 października 2000 r.

Aula Akademii Muzycznej “Florianka”, ul. Basztowa 8
Międzynarodowe Sympozjum
Duchowość Europy Środkowej w muzyce końca wieku

Wtorek, 24 października 2000 r.

10.00-11.30
J. M. Rektor Prof. Barbara Świątek-Żelazna - powitanie Gości
George Weigel
Siła ducha ludzkiego
Mieczysław Tomaszewski Muzyka w poszukiwaniu wartości przysłoniętych i zagubionych

12.00-13.30
Krzysztof Dybciak Czy istnieje współcześnie odrębna kultura Europy Środkowej?
Bohdan Pociej Duchowość i zakorzenienie - uwagi o stanie muzyki współczesnej z perspektywy końca i początku.
Krzysztof Bilica Czy muzyka odpędza skutecznie myśli samobójcze?

15.30-18.00
Forum kompozytorów
Krzysztof Szwajgier - prowadzenie

Uczestnicy: Rafał Augustyn, Krzysztof Baculewski, Zbigniew Bujarski, Eugeniusz Knapik, Krzysztof Knittel, Jurij Łaniuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Onute Narbutaite, Andrzej Nikodemowicz, Krzysztof Penderecki, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Martin Smolka, Marek Stachowski, Adam Walaciński, Tadeusz Wielecki

Środa, 25 października 2000 r.

10.00-12.00
Detlef Gojowy Pojęcie futurystycznej synestezji u Artura Louri i jego zmiana w pojęcie magicznego melodyzmu.
Lewon Akopjan Początek i koniec awangardy muzycznej w ZSRR 1956-82
Irina Nikolska Duchowość a główne kierunki sztuki rosyjskiej ostatnich 10 lat
Hans-Ulrich Duffek Duchowość w muzyce S. Gubaiduliny i G. Kanczelego

12.30-14.30
Nad’a Hrčkova Śladami traumatu inwazyjnego w muzyce słowackiej końca lat 70-tych
Niall O’Loughlin
Muzyka w Słowenii przed i po odzyskaniu niepodległości: nadzwyczajna kontynuacja
Anna Nowak Tradycja i tradycjonalizm we współczesnych polskich utworach religijnych. Na przykładzie oratoriów J. Łuciuka
Małgorzata Gąsiorowska Szkoła polska - koniec historii?

16.00-18.00 Dyskusja okrągłego stołu
Co dobrego spotkało nas w życiu muzycznym w Polsce w ostatniej dekadzie?
Krzysztof Droba - prowadzenie
Uczestnicy: Krzysztof Bilica, Andrzej Chłopecki, Małgorzata Gąsiorowska, Mieczysław Kominek,
Grzegorz Michalski, Olgierd Pisarenko, Bohdan Pociej, leszek Polony, Elżbieta Szczepańska-Lange, Krzysztof Szwajgier, Tadeusz Wielecki, Joanna Wnuk-Nazarowa

Czwartek, 26 października 2000 r.

VIII Polsko-Litewska Konferencja Muzykologiczna

10.00-12.00
Krzysztof Droba Wprowadzenie do tematyki litewskiej
Eva Maria Jensen Aspekty eschatologiczne w twórczości M.K. čiurlionisa w świetle duchowości epoki
Małgorzata Janicka-Słysz Duchowe aspekty muzyki V. Bacevičiusa
Ona Narbutienė Nieradziecka muzyka w Litwie radzieckiej
Rūta Goštautienė Opera B. Kutavičiusa “Lokys”: w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

12.30-14.30
Marta Szoka Continuum czy novum? Twórczość F. Bajorasa po 1989 roku
Gražina Daunoravičienė
Wymiar sakralny twórczości F. Bajorasa: “Missa in musica”
Edmundas Gedgaudas
Przesłanki skojarzeń historycznych w muzyce litewskiej
Audronė Žiūraitytė Duchowy pomnik Miasta w twórczości O. Narbutaitė

16.30-18.00

Adrian Thomas Muzyka Góreckiego a prawa rynku: kwestia niezależności i eksploatacji
Roman Kowal Polski jazz po wojnie. Od dywersji do komercji
Józef Rychlik Duchowość a technologia

19.00 Koncert-konwersatorium młodych kompozytorów
Twórczość kompozytorska i refleksja teoretyczna najmłodszego pokolenia w Krakowie
Uczestnicy: Renata Borowiecka, Marcej Chyrzyński, Agnieszka Draus, Maciej Jabłoński, Katarzyna Kaczmarczyk Abel Korzeniowski, Jadwiga Kubieniec, Kazimierz Płoskoń, Wojciech Widłak, Wojciech Zych

Piątek, 27 października 2000 r.

10.00-11.30
Maciej Negrey Tradycje gatunku w symfoniach Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego
Magdalena Chrenkoff „Amen” H.M. Góreckiego
Teresa Malecka Inspiracje duchowe twórczości Z. Bujarskiego

12.00-13.30
Regina Chłopicka K. Penderecki - Siedem Bram Jerozolimy
Ray Robinson K. Penderecki - Credo
Stanisław Kosz „Tha’ Munnot Waste No Time” - słuchając muzyki Eugeniusza Knapika

16.00-18.30
Dyskusja końcowa
Mieczysław Tomaszewski - prowadzenie

Organizator Sympozjum:

Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie
Rada Programowa: Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl