.

  Aksamitna kurtyna - Andrzej Chłopecki

Kurtyna oddziela widzów i aktorów. Ale można ją podnieść. Historia zna pojęcie kurtyny żelaznej. Została ona rozerwana przez siły aksamitnej rewolucji, która swe przesilenie przeżyła dwadzieścia lat temu. Lecz przecież duch czasu aksamitnej rewolucji nie narodził się z dnia na dzień. Dawał o sobie znać z coraz większą intensywnością w 1953, 1956, 1968, 1976, 1980, zanim wypowiedział się pełnym i zwycięskim głosem podczas Jesieni Ludów 1989. Zaczynamy żyć w Europie bez kurtyn, w Europie naszych ojczyzn. Lecz przecież ślad po kurtynie, dzielącej niegdyś z żelazną mocą Wschód od Zachodu, pozostał. Doświadczenia Wschodu kontynentu mogą się stać doświadczeniem całej Europy, jeśli kurtyna będzie się uchylała przed każdym, kto zechce ją unieść. Jest to możliwe, bo już nie jest żelazna, jest aksamitna. Dzieli miękko i przyjacielsko.

Doświadczenia losu jednostek i historii całych narodów mają wpływ na ekspresję artystycznych dzieł. Dają te doświadczenia o sobie znać, często bez ideologicznej intencji ich twórców, wyraziście w dziełach sztuki. Wtedy emanuje z dzieł swoista duchowość. Muzyka - najbardziej abstrakcyjne ze sztuk - wyrażać może ją silniej, niż sztuki inne.

Festiwal zaprasza na spotkanie z muzyką tej jakiejś, pewnej Europy. Tę pewną, niedookreśloną Europę niekiedy nazywamy naszą „najbliższą” zagranicą. Wyodrębniają ją pojęcia polityczne i kulturowe - Europa Centralna, Państwa Bałtyckie, Grupa Wyszehradzka. Są to kraje, które polityczny żargon Europy „właściwej” określa mianem krajów „kandydackich”. W sztuce, w tym w muzyce, kraje te do niczego kandydować nie muszą - wnoszą do brzmienia i ekspresji Europy swój suwerenny ton.

Program serii koncertów „Aksamitnej kurtyny” w bardzo ograniczonym zakresie daje mu zabrzmieć w wybranych utworach niektórych kompozytorów Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. Należy tu dodać także: Polski i ... Krakowa. Festiwal uchyla kurtynę, ukazując wybrane fragmenty. Na mapie owej pewnej, z nieokreślonym rodzajnikiem nazywanej Europy ułożonych jest tylko garść puzzli, całe terytoria pozostają przestrzenią nie przedstawioną.

Festiwal nie tylko referuje - w postaci pierwszych wykonań w Polsce, ale także tworzy - w postaci prawykonań kompozycji, na okazję Festiwalu skomponowanych.

Organizator:

Biuro Kraków 2000
31 028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
Dyrektor Artystyczny:
Andrzej Chłopecki
Koordynator projektu: Aleksandra Katarzyna Ochocka

Bilety na koncerty są dostępne w kasie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego i w Centrum Informacji Kulturalnej ul. Św. Jana 2

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl