.
   Projekcja filmów o Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice

Dwudniowy przegląd filmowy poświęcony w całości teatrowi Włodzimierza Staniewskiego to okazja do prześledzenia drogi artystycznej, jaką przebył zespół Gardzienic od 1978 roku. Impreza ta będzie z jednej strony szansą obejrzenia materiałów po raz pierwszy udostępnianych szerszej publiczności, z drugiej zaś daje możliwość zobaczenia materialnych śladów ewolucji, jaka dokonała się w ramach form tak charakterystycznych dla Ośrodka Praktyk Teatralnych, jak Zgromadzenia, Spotkania Wieczorne czy Wyprawy. Projekcje filmowe to także szansa zapoznania się z unikalnymi rejestrami gardzienickich treningów. W trakcie przeglądu, przygotowanego i prowadzonego przez dr Ireneusza Guszpita, uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć m.in.: Gardzienice 20 lat K. Miklaszewskiego, Dokument Stowarzyszenie Teatralne Gardzienice-Górna z 1980 roku, Kunkowa 1984 W. Czechowskiego, Gusła zarejestrowane we Włoszech w 1983 roku, Po nowe naturalne środowisko teatru J. Petryckiego z 1992 roku, Awwakuma i Carmina Burana M. Gracza z 1993 roku, Expedition to the Ukraine T. Hilla z 1993 roku, fragmenty Wyprawy do Egiptu z 1996 roku oraz fragmenty pokazu treningu nagrane w 1995 roku w Katowicach i w 1999 roku w Berlinie.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl