.

  Wykłady

Mit balijskiego rytuału i teatru - od Artaud do Brooka
Prof. Ferrucio Marotti ( Włochy, Uniwersytet Rzymski)

Urodził się w 1939 roku w Trieście. Ukończył Wydział Filozofii i Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie w Rzymie. Dyplom w dziedzinie historii teatru i sztuk scenicznych uzyskał w roku 1963. Sześć lat później obronił tamże pracę doktorską, a w 1965 roku został profesorem Wydziału Filozofii i Nauk Wyzwolonych swej macierzystej uczelni. Od 1972 roku jest profesorem sztuk dramatycznych na Uniwersytecie w Bolonii. W latach 1987 -1994 kierował Wydziałem Muzyki i Sztuk Dramatycznych Uniwersytetu Rzymskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na czterech głównych tematach: poetyce i teorii wydarzeń teatralnych oraz zasadach reżyserii dramatu: badaniu problematyki technicznej i dramatycznej teatru włoskiego od wczesnego renesansu po wiek dwudziesty ze szczególnym uwzględnieniem commedia dell’arte; kwestiach antropologicznych i semiotycznych w sztukach dramatycznych Dalekiego Wschodu; oraz nowych metodach badań scenicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii cyfrowego
i analogowego zapisu obrazu i dźwięku.

Od 1981 roku prof. Ferruccio Marotti prowadzi Centro Teatro Ateneo La Sapienza Uniwersytetu w Rzymie. Centrum to zajmuje się promocją i działalnością z zakresu kultury a w szczególności sztuk scenicznych na Uniwersytecie Rzymskim, służąc jako laboratorium oraz centrum promocji działań naukowych.

Krótka historia greckiego tańca od czasów starożytnych
Prof. Alkis Raftis

Urodził się w 1942 roku w Atenach. W 1996 roku ukończył studia politechniczne. Posiada też dyplomy socjologii, socjologii politycznej i zarządzania, zdobyte w czasie studiów w Paryżu., gdzie w 1977 uzyskał doktorat z zarządzania. Pracował jako członek kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji, wykładał inżynierię i zarządzanie na Uniwersytetach w Patras i w Paryżu. Pełnił funkcję wiceprezesa banku narodowego, którą porzucił by poświęcić się pracy nad tańcem. Prowadził badania etnograficzne nad tradycyjnymi tańcami kultywowanymi w greckich wioskach. Opublikował na ten temat wiele książek i artykułów. Jest prezesem zarządu International Organization of Folk Art. i Internacional Dance Council, organizacji pozarządowych działających pod auspicjami USESCO. Wykłada również na Sorbonie.

Wprowadzenie do sufizmu: filozofia, religia i muzyka
Al Sheik Nail Kesova

Urodził się w 1939 roku w Stambule, od najmłodszych lat wychowywał się w atmosferze mistycyzmu. Ukończył Akademię Nauk Ekonomicznych i Handlowych oraz Instytut Administracji Biznesu na Uniwersytecie w Stambule. W tym czasie został także przyjęty do Stambulskiej Grupy Mevlevi Mutrib. Kolejne lata spędził studiując muzykę pod przewodnictwem Semazenbasi - semazena Ahmet Bican Kasaboglu. W 1982 roku mianowany został Samazenbasi. W 1994 otrzymał tytuł Dede - duchowego przywódcy mogącego samodzielnie przewodzić rytuałom. 30 września 1994 roku w trakcie ceremonii, w której uczestniczył dr Celeleddin Celebi - wnuczek, w dwudziestym pierwszym pokoleniu wielkiego Mevlany, nadano mu tytuł Destari Serif.

Dżaiminija Samaweda: pochodzenie, styl i kontekst
Kunju Vasudevan Namboodiripad

Jest nauczycielem - trenerem. Od początku lat 70 zajmuje się dokumentowaniem
i zbieraniem materiałów dotyczących klasycznych i ludowych widowisk indyjskiego stanu Kerala. Pracował jako operator przy wielu filmach dokumentalnych, m.in. w trakcie filmowania rytuałów wedyjskich w Kerali w 1975 roku. Był koordynatorem i wykonawcą obszernej dokumentacji filmowej teatru kathakali dokonanej pod kierownictwem dr Phillipa Zarrilli z Surrey University. Wykonał dokumentację całego sanskryckiego przedstawienia Mantrankam dla Uniwersytetu w Tybindze. W latach 1997-1998 Sree Sankra University of Sanskrit w Kerali powierzył mu zadanie zarejestrowania niemal zaginionego stylu Dżajminija - jednych z tradycji śpiewania świętych ksiąg Samawedy praktykowanej przez braminów Namboodiri z Kerali. W kwietniu 1999 roku wraz z wielkimi recytatorami Namboodiri - prowadził warsztaty pt. Giving Voice w Centre for Performance and Research w Aberystwyth w Walii. Brał udział w wielu festiwalach teatru i tańca w całej Europie.

Pisanie i obrzęd . Od pasaży do przypowieści - spotkanie autorskie
Dr hab. Krzysztof Rutkowski

Pisarz. Urodził się w 1953 roku. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, habilitację w Instytucie Badań Literackich PAN. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Paris VIII oraz w Paryskim Instytucie Katolickim. Autor licznych publikacji. Krzysztof Rutkowski założył laboratorium gatunków mowy. Poszukuje sposobów wypowiedzi na pograniczu eseju, felietonu, prozy artystycznej, dramatu, multimediów.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl