.

 Konferencja

Z tematyką warsztatów wiąże się również konferencja Romowie w mediach: polityka
i praktyka poświęcona dziennikarstwu wielokulturowemu. Konferencja odbędzie się 28 września w Willi Decjusza. Wezmą w niej udział wybitni dziennikarze, politycy, naukowcy i eksperci. Media, a w szczególności telewizja publiczna, są ważnym miejscem pokazywania tych napięć oraz dyskusji, tworzących dobrą atmosferę wokół społeczności romskiej i promujących metody rozwiązywania konfliktów.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl