.
  Warsztaty dziennikarskie

W dniach 26 i 27 września w czasie trwania Festiwalu odbędą się warsztaty dziennikarskie przeznaczone dla dziennikarzy telewizyjnych, przede wszystkim z Europy Środkowo - Wschodniej, którzy zajmują się tematyką etniczną. Warsztaty mają na celu podniesienie ich umiejętności zawodowych, a tym samym poprawę jakości realizowanych przez nich programów i - co za tym idzie - zdobycie dla tematyki etnicznej większej publiczności. Głównym tematem będzie niezależne dziennikarstwo w dobie przemian demokratycznych. Warsztaty poprowadzi Rick Thomson z T- Media, członek CIRCOM Regional oraz Zarik Avakian z ORF Wiedeń.

Program szkoleniowy organizowany jest przez CIRCOM Regional przy współpracy
z krakowskim Oddziałem Telewizji Polskiej S.A., Stowarzyszeniem Willa Decjusza
i finansowym wsparciem Rady Europy oraz Society Institute w Budapeszcie.

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl