.

  Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych

U siebie

Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Filmów i Programów Etnicznych U siebie w tym roku odbywa się pod patronatem Festiwalu Kraków 2000. Jest on przeglądem światowej twórczości telewizyjnej poświęconej tematyce etnicznej. W konkursie biorą udział filmy dokumentalne i reportaże o mniejszościach narodowych i etnicznych. Poza konkursem prezentowane są również cykliczne programy oraz magazyny telewizyjne dotyczące mniejszości. Festiwalowi co roku towarzyszą koncerty muzyczne, międzynarodowe konferencje oraz warsztaty telewizyjne przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się tematyką etniczną.

Celem Festiwalu U siebie jest ukazanie roli mediów, w szczególności telewizji, w rozwiązywaniu problemów etnicznych oraz poszerzenie wiedzy widzów o problemach mniejszości, ich kulturze i pięknie zakątków świata, które zamieszkują.

Powstanie Festiwalu ma bezpośredni związek z cyklem programów U siebie, które od ośmiu lat regularnie ukazują się na antenie Telewizji Polskiej. Cel, jaki postawili przed sobą autorzy cyklu Waldemar Janda i Krzysztof Krzyżanowski, to łamanie krzywdzących stereotypów narodowych i wyjaśnianie zadawnionych urazów, ale także budowanie poczucia dumy z własnej tożsamości i kultury.

Tytuł Festiwalu, przejęty od nazwy krakowskiego cyklu U siebie, podkreśla fakt, że członkowie mniejszości narodowych naprawdę żyją u siebie i nikomu nie wolno tego kwestionować. Również miasto w którym odbywa się festiwal, ma znaczenie szczególne: Kraków jest ośrodkiem kultury i wielowiekowej tradycji tolerancji.

Do udziału w Festiwalu zgłaszane są filmy z całego świata. Najliczniej reprezentowana jest Europa, w szczególności zaś kraje Europy Środkowo-Wschodniej, choć nie brakuje również przedstawicieli pozostałych kontynentów.

Na IV Międzynarodowy Festiwal U siebie nadesłano ponad sześćdziesiąt filmów reprezentujących 19 krajów. Komisja selekcyjna składająca się z wybitnych krakowskich filmoznawców i krytyków do konkursu finałowego zakwalifikowała 20 filmów. Do przeglądu pozakonkursowego wybrano sześć programów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

Najlepszym pracom międzynarodowe jury, pod przewodnictwem Andrzeja Fidyka przyzna Grand Prix Korzenie, ufundowane przez Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Fundatorami pozostałych nagród są:

Biuro Programów Regionalnych Telewizji Polskiej S.A.
CIRCOM Regional
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl