Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 27 września 2000 r.
Nr 70

.

Temat konferencji: Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych U siebie

 Spis treści


1. Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych U siebie
2. Program Festiwalu U siebie
3. Warsztaty dziennikarskie
4. Konferencja : Romowie w mediach: polityka i praktyka
5. Noty o wykonawcach

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych U siebie w tym roku odbywa się pod patronatem Festiwalu Kraków 2000. Festiwal U siebie  jest przeglądem światowej twórczości telewizyjnej poświęconej tematyce etnicznej. W konkursie biorą udział filmy dokumentalne  i reportaże o mniejszościach narodowych i etnicznych. Festiwalowi co roku towarzyszą koncerty muzyczne, międzynarodowe konferencje oraz warsztaty telewizyjne przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się tematyką etniczną.

IV Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych U siebie odbędzie się w Krakowie w dniach 28 września 30 września 2000 r.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona Festiwalowi Rytuałów i Teatrów Misteryjnych Misteria, Inicjacje

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Magdalena Zawada