Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 20 września 2000 r.
Nr 69

.

Temat konferencji: Wystawa Skarby Św. Franciszka

 Spis treści


1. Bogusław Sonik Franciszkańska duchowość
2. Skarby Św. Franciszka – informacje o projekcie
3. Św. Franciszek
4. Franciszkanie
5. Kościół OO. Franciszkanów
6. Eksponaty
7. Cykl Oblicza Boga

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Wystawa Skarby Św. Franciszka została włączona w program imprez Festiwalu Kraków 2000 z okazji przyznania miastu miana Europejskiego Miasta Kultury. Hasło Festiwalu Duchowość znakomicie łączy się z zakonem OO. Franciszkanów. To oni przez swego załozyciela Św. Franciszka, odnowili życie religijne średniowiecza, głosząc ideę ubóstwa i prostoty, żarliwej wiary i miłości wszelkiego stworzenia, które jest dziełem stwórcy. Ta pozornie prosta idea jest ciągle żywa i ciągle daleka do spełnienia. U zbiegu drugiego tysiąclecia warta jest jeśli już nie spełnienia, to przynajmniej przypomnienia.

Wystawa Skarby Św. Franciszka odbędzie się w terminie od 20 września do 28 października 2000 r. w Muzeum Historycznym m. Krakowa Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa projektowi Audio-Art, poniedziałek 25 września, godz. 11.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Krystyna Urbanek, Małgorzata Jezutek