.

  Eksponaty

Obraz 1
Okładka Revue Verve

Obraz 2
Anioł z mieczem

Obraz 3
Anioł

Obraz 4
Anioł w Raju (Księga Rodzaju 3,24)

Obraz 5
Abraham i Sara (Księga Rodzaju 11:12:18)

Obraz 6
Mojżesz otrzymuje kamienne tablice (Księga Wyjścia 31,18)

Obraz 7
Mojżesz z kamiennymi tablicami (Księga Wyjścia 34)

Obraz 8
Mojżesz z tablicami ( Księga Wyjścia 34)

Obraz 10
Dawid opłakuje Absaloma ( 2 Księga Samuela 19,1-8)

Obraz 11
Dawid z Harfą (2 Księga Samuela)

Obraz 12
Psalm Salomona (1 Księga Królewska 8)

Obraz 13
Dawid i Batszeba (1 Księga Samuela 11 i 12)

Obraz 14
Jeremiasz (Księga Jeremiasza)

Obraz 15
Pieśń Żałobna Jeremiasza (Księga Jeremiasza)

Obraz 16
Izajasz przepowiada Apokalipsę (Księga Izajasza,24-27)

Obraz 17
Prorok Daniel i Lwy (Księga Daniela 6)

Obraz 18
Dawid gra na harfie (1 Księga Samuela, 16 i 2 Księga Samuela)

Obraz 19
Dawid i Batszeba (1 Księga Samuela, 11 i 12)

Obraz 20
Oblicze Izraela

Obraz 21
Raj -Drzewo Poznania Dobra i Zła ( Księga Rodzaju 2)

Obraz 22
Raj - Zielony Osioł (Księga Rodzaju 1)

Obraz 23
Stworzenie Świata (1,2 Księga Rodzaju)

Obraz 24
Adam, Ewa i Zakazany Owoc (Księga Rodzaju 3)

Obraz 25
Ewa zostaje potępiona przez Boga (Księga Rodzaju 3)

Obraz 26
Wypędzenie z Raju Ziemskiego (Księga Rodzaju 3)

Obraz 27
Kain i Abel (Księga Rodzaju 4)

Obraz 28
Sara i Abimelek (Księga Rodzaju,20)

Obraz 29
Sara i Anioły ( Księga Rodzaju)

Obraz 30
Hagar na pustyni (Księga Rodzaju 16 i 21)

Obraz 31
Rachela kradnie posążki domowe swojego ojca (Księga Rodzaju 31)

Obraz 32
Tamar i Juda (Księga Rodzaju 38)

Obraz 33
Rachab i Wywiadowcy w Jerychu (Księga Jozuego 2)

Obraz 34
Noemi i jej synowie (Księga Rut 1)

Obraz 35
Rut zbierająca kłosy (Księga Rut 2)

Obraz 36
Rut spotyka Booza (Księga Rut 2)

Obraz 37
Rut u stóp Booza (Księga Rut 3)

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl