.
  Znaczenie barw w obrazach Chagalla

Obok mnogości scen i figur, które u Chagalla są wciąż powracającymi motywami szczególną rolę w przypadku litografii i przy innych technikach malarskich odgrywa autonomiczne stosowanie kolorów. Dobór barw jest najmocniejszym środkiem wyrazu Chagalla. Stosuje on kolory ze względu na ich siłę światła, dynamikę, która jest ich ruchem wewnętrznym i bierze aktywny udział w kreowaniu przestrzeni obrazu. W litografiach o których mowa najważniejsze miejsce zajmują barwy spektralne, ich treść, znaczenie i przyporządkowanie. Barwy spektralne powstają, gdy światło słoneczne zostaje rozszczepione przez pryzmat na kolorową wstęgę (tęcza). Powstają wtedy pary kolorów, które nałożone na siebie, w oku ludzkim łączą się w kolor biały. Są to tzw. barwy uzupełniające. Są to przede wszystkim odcienie zielonego i czerwonego, niebieskiego i pomarańczowego, fioletowego oraz żółtego. Artysta wykorzystuje zapamiętane przez ludzką świadomość zjawiska, że po nałożeniu na siebie, kolory te dadzą biel. Zestawiając na obrazie fiolet i żółć, wskazuje na współgranie tych kolorów, czyli na czystą barwę białą, która symbolizuje doskonałość.

Znaczenie poszczególnych barw w dziełach Chagalla:

Jaśniejąca złota żółć - objawienie światłości Boga
Zieleń - barwa tworzenia
Entuzjazmująca zieleń - en theos, zanurzona w Bogu, prawie fluorescencyjna zieleń, wyrażająca szczególną bliskość z Bogiem
Czerwień - m.in. miłość Boga do jego dzieła
Błękit - szczególny kolor Chagalla, wyraz przenikania się, tego co ponad i pod nami
Epifaniczna biel - Boska biel objawienia, obecność Boga

Jest to próba zrozumienia barw Chagalla, próba zbliżenia się do niej, gdyż jak mówi sam artysta Nie ma reguły do zrozumienia moich kolorów. Trzeba dać im istnieć, trzeba je tylko uwolnić!. Im prawdziwszy jest kolor, tym bliżej prawdy sami jesteśmy.

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl