.

  Przekaz biblijny u Marca Chagalla

Biblia jest odbiciem natury, a ja próbuję przekazać tę tajemnicę. Jestem przekonany, że doskonałość w sztuce i w życiu bierze swoje źródło w Biblii. I w sztuce i w życiu jest wszystko możliwe, jeśli początkiem tego jest miłość.

Chagall we wszystkich sytuacjach swojego życia, począwszy od ubóstwa w dzieciństwie poprzez okropności Trzeciej Rzeszy, aż do światowej sławy potrafił usłyszeć żywy głos Biblii i umiał wpleść go w ścieżki swojego życia. Obrazy Chagalla czyli wybór litografii do Biblii, tworzą ramy tego związku, biorącego swój początek przed tysiącleciami, gdy zaczynała się historia ludu Izraela, a kończącego się w czasach współczesnych artyście, a więc i nam. Niezwykle wiele uwagi artysta poświęca roli kobiety w historii biblijnej (Batszeba, Ewa, Estera, Hagar, Noemi, Rachab, Rachela, Rut, Tamar, Waszti) oraz naturze (stworzenie świata, rośliny, świat zwierzęcy). W ten sposób każda biblijna wypowiedź znajduje swoje tłumaczenie w obrazach, które nie są tylko zwykłą ilustracją, lecz pomocą przy interpretacji kontekstu.

Marc Chagall tłumaczy treści biblijne jako historię trwającego początku, osadza w nim widza, a sam proces zagęszcza przy użyciu symboliki, która działa nawet wtedy, gdy słowa tracą swoją moc.

Religijny aspekt w twórczości Marca Chagalla, który nie ograniczał się tylko do biblii, kształtowany był nie tyle przez dobór tematów, ile przez żydowsko-chasydzką filozofię życiową, przepełnioną i promieniującą duchem spotkania z Bogiem. Jestem mistykiem. Nie chodzę do kościoła ani do synagogi. Dla mnie praca jest modlitwą. Chagall odnajduje Boga we wszystkich rzeczach powszednich, próbuje więc przedstawić świat jako świat Boga, tak jak nauczyła go tradycja chasydzka.

Biblijne obrazki Chagalla zapełnione są uduchowionymi postaciami przywołanymi z dawnych czasów: dzieci, prosty lud, ojcowie rodów, anioły i prorocy, postawieni w swoim miejscu zawsze wypełniają Boży plan. Bardzo często ich wizerunek niczym nie różni się od zwykłych Żydów, pozbawionych ojczyzny lub zamieszkujących getto w Witebsku czy innym wschodnioeuropejskim mieście.

Najważniejszym zadaniem dla Chagalla jest pokazać boskie pochodzenie człowieka, przymierze zawarte przez Boga z naszymi przodkami z objawioną obietnicą, a przez to wciągnąć nas w odpowiedzialny dialog z Bogiem.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl