Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 15 września 2000 r.
Nr 67

.

Temat konferencji: Wystawa Marc Chagall Obrazy Biblijne

 Spis treści


1. Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski Marc Chagall Obrazy Biblijne
2. Przekaz biblijny u Marca Chagalla
3. Znaczenie barw w obrazach Chagalla
4. Obrazy z Biblii
5. Eksponaty
6. Marc Chagall – nota biograficzna

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Twórczość Marca Chagalla jest znana najczęściej w Polsce z reprodukcji, oryginały dzieł Chagalla w polskich muzeach spotykamy rzadko. Wystawa prezentowana w ramach Festiwalu Kraków 2000 daje możliwość prezentacji szerokiej publiczności oryginalnych prac malarza i przyczyni się do bliższego poznania twórczości tego artysty. Walor poznawszy niniejszej ekspozycji polega m.in. na tym, że przełamie ona pewne stereotypy dotyczące twórczości Chagalla, pomijające bogaty nurt wątków biblijnych w jego dorobku artystycznym. Tymczasem tematyka biblijna była Chagallowi bliska i stanowi jeden z podstawowych wątków jego twórczości.

Obrazy eksponowane będą od 15 września do 30 października 2000 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, ul. Kanonicza 19.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona wystawie Obrazy śmierci, wtorek 19 września 2000 r., godz.12.00, Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Małgorzata Jezutek