.

  Laureaci MTG - Kraków 2000Grand Prix MTG’2000 - Tomasz Struk, Polska

Grand Prix d’Honneur - Maria Bianka Abrudan, Rumunia ( za najlepszą grafikę, która odpowiada tytułowi wystawy „Most do przyszłości”

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krakowa- Maria Pyrlik, Polska

Nagroda Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków
- Wojciech Krzywobłocki, Austria

Nagrody regulaminowe:

Luc Etienne, Belgia
Annie Ahl, Szwecja
Chung Sang-Gon, Korea
Sioban Piercy, Irlandia
Masahiro Kasai, Japonia
Ulle Marks i Juri Kass, Estonia
Basil Colin Frank, Izrael
Young Ae Lee, Korea
Eta Zaręba, Polska
Vladimir Havrilla, Słowacja

Nagrody specjalne:

Nagroda Marszałka Małopolski - Mark Hampson, Wielka Brytania
Nagroda Wojewody Małopolski - Tadeusz Gustaw Wiktor, Polska
Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Paul Stewart, USA
Nagroda Prezydenta Miasta Katowic - Piotr Szurek, Polska
Nagroda Prezydenta Miasta Opole - Renata Basile da Silva, Brazylia
Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej - Midori Hamada, Japonia
Nagroda Firmy Kärcher Poland Ltd Sp z o.o. - Kenji Katayama, Japonia
Nagroda Nationale Nederlanden - Jan Mericka, Czechy
Nagroda Cultural City Network Graz - Maria Bianka Abrudan, Rumunia

Wyróżnienia honorowe:

Danuté Jonkajtyté, Litwa
Kwak Nam-Sin, Korea
Masako Fujita, Japonia

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl