.

  Most do przyszłości. Uwagi o koncepcji wystawy.

Magdalena Czubińska

Rok 2000 jest rokiem kolejnej edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Od samego początku Międzynarodowe Biennale, a potem Triennale Grafiki było jedną z najpoważniejszych imprez artystycznych organizowanych w Krakowie. Teraz po tylu latach istnienia jest niewątpliwie imprezą najważniejszą, stanowiącą dla środowiska świąteczny, specjalny czas konfrontacji międzynarodowego towarzystwa artystycznego oraz okazję do potwierdzenia szczególnej roli grafiki w krajobrazie kulturalnym naszego miasta.

Biennale, a teraz Triennale cechowała zawsze wyjątkowa otwartość koncepcji kwalifikacji prac, jak również ich prezentacji. Uczestniczyły w nich uznane sławy
i wielkości świata grafiki, ale również debiutanci i twórcy nieprofesjonalni. Tradycją jury stały się elastyczne kryteria dotyczące ciągle pojawiających się nowych technik graficznych. W latach 60 dyskutowano problem szlachetności serigrafii, później pojawiły się techniki mieszane wykorzystujące fotografię, techniki alternatywne, komputerowe, wreszcie i czysta fotografia znalazła się wśród środków artystycznych dopuszczonych do konkursu. Otwartość i elastyczność kryteriów są zaletą, jednak stanowią dodatkowe utrudnienie przy układaniu kompozycji wystawy konkursowej. Do tegorocznego pokazu jury zakwalifikowało614 prac blisko 400 artystów z całego świata. Wystawa zostanie urządzona w dwóch zupełnie różnych rodzajach przestrzeni ekspozycyjnej - we współczesnym budynku Galerii Bunkier Sztuki oraz w secesyjnym Pałacu Sztuki. Te sąsiadujące ze sobą obiekty różnią się ogromnie klimatem stworzonym przez architekturę. Utrudnia to możliwość ujednolicenia aranżacji. Powierzchnia obu budynków, choć wydaje się stosunkowo znaczna jak na krakowskie warunki wystawowe, jest skromna, jeśli chce się zapewnić każdej pracy możliwość komfortu odbioru.

Komisarz wystawy Triennale’97 przyjął niezwykle interesujący sposób ogarnięcia artystycznych trendów wyróżniających się wśród nadesłanych prac. Wyróżnił cztery grafik dając próbę interpretacji pojęcia wymiaru. Prace sąsiadowały ze sobą
w obrębie pewnych grup manifestujących według autora wystawy cztery postawy artystyczno-filozoficze. Ułatwiało to percepcję niektórych tendencji, jednak czasem mogło pozbawiać prace bardziej różnorodnego kontekstu mogącego działać stymulująco na widza. Tegoroczna koncepcja wystawy jest w swoim założeniu minimalistyczna. Odchodzi od próby interpretacji prac w ramach większych grup. Prezentuje nadesłane prace zgodnie z porządkiem katalogu, co winno ułatwić wędrówkę po tak wielkiej wystawie. Prace ułożone są zgodnie z narodowością artystów, jednak nie według sztywnej zasady przypadkowości, lecz ich układ jest próba zapewnienia nie agresywnego sąsiedztwa.

Sposób prezentacji na ścianie nie zależy od uprawianej techniki, wymiarów, stylu, tematu, czy porządku alfabetycznego, lecz ma w założeniu zapewnić w miarę intymny kontakt z każdym artystą. Tak więc rozpoczynając zwiedzanie od Galerii Bunkier Sztuki zobaczymy na parterze budynku prace artystów z krajów od Jugosławii począwszy po Polskę.

W Pałacu Sztuki zobaczy w sali głównej artystów z Japonii, w trzech mniejszych salach artystów z krajów od Rosji po Włochy.

Przyjęty układ nie ułatwi widzowi interpretacji rozmaitych tendencji, ale także nie narzuci sposobu widzenia kuratora wystawy, którego służebność przejawi się w jak najbardziej dyskretnym umożliwieniu obcowania z każdą pojedynczą pracą. Celem takiego sposobu eksponowania prac jest próba stworzenia warunków do samodzielnego wybrania przez widza interesujących go grafik. Zapoznanie się z całością pokazu prowadzić powinno do porządkującej refleksji i analizy rozmaitych zjawisk we współczesnej grafice artystycznej.

Magdalena Czubińska. Kurator wystawy Most do przyszłości. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl