.

  Międzynarodowe Triennale Grafiki-Kraków 2000

Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków 2000, trwa od 35 lat. W tym czasie Triennale przebyło długą drogę, prezentując swemu miastu, Polsce, zamkniętej murem berlińskim wschodniej Europie, wolny strumień wyobraźni artystów z całego świata. W jego historii rozbłyskiwały coraz to nowe kierunki, idee, wspaniałe postaci i wydarzenia. Triennale nigdy nie sprzeniewierzyło się swemu głównemu założeniu, nawet w najgorszych swoich momentach było wolną platformą konfrontacji artystów, którzy tworzyli tu nowy czas i nową rzeczywistość w sztuce.

Przygotowaniom do edycji Triennale w roku 2000 towarzyszyły emocje ogarniające całą Europę, myśli o przeszłości, teraźniejszości, o obu stronach rzeczywistości ducha i materii.

Most do przyszłości jako tytuł MTG Kraków 2000 posiada wiele różnych głębokich skojarzeń, tak, że może dobrze służyć imprezie, chociaż nikt poważnie nie usiłuje przekładać go na warstwy narracji. Grafika w swoisty sposób zdobywa przestrzeń nowej rzeczywistości, zachowując rytm i stabilność ewolucji. Nowe zmiany nie deklasują tak radykalnie starych, szacownych metod, jak to się ma w innych dziedzinach sztuki. Grafika czerpie ze współczesności co chce i ile chce. Taka właśnie filozofia przyświecała zawsze organizatorom wystaw Triennale, i tak jest i teraz. Linoryt obecny jest na wystawie obok grafiki komputerowej, ponieważ obydwa artefakty są równie współczesne. To artyści, a nie krytycy tworzą sztukę i jej światowy obraz.

Triennale Kraków 2000 ma jednak swoją własną cechę. Oto na skutek wielu czynników: przeogromnych zmian społecznych, które zaszły w Polsce i na świecie, rozwoju nowych mediów, ogromnego przyśpieszenia ekonomicznego - zmienił się otaczający nas wszystkich świat komunikacji. Procesy globalizacji rozszerzyły się na wszystkie dziedziny i dotknęły też sferę kultury. Dlatego też zmienił się język grafiki. Stał się głośniejszy, dąży do większej uniwersalności. Grafika z dziedziny sztuki refleksyjnej, operującej dość hermetycznym kodem porozumiewania się z odbiorcą, wchodzi w sferę konfrontacji z wszechobecną sztuką design i fotografią. To chyba tłumaczy wzmożone, coraz sprawniejsze, głębsze eksperymenty z mediami cyfrowymi, jakie widzimy na salach wystawowych MTG Kraków 2000. Co to będzie oznaczać dla przyszłości grafiki, zobaczymy po przejściu tego mostu, na który chcąc nie chcąc weszła nie tylko sztuka, ale i cała nasza cywilizacja.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl