.

  Most do przyszłości - Bogusław Sonik

Most do przyszłości - tytuł głównej wystawy Międzynarodowego Triennale Grafiki - to hasło, które mogłoby przyświecać całemu Festiwalowi Kraków 2000. Zbierając w jedną całość wszystkie elementy programu Festiwalu, mówiliśmy o duchowości, o doświadczeniach i dziedzictwie minionych stuleci, o prezentacji dorobku współczesnych krakowskich artystów i przeglądzie tendencji światowej sztuki; wszystko to ma także pokazać drogi w nowe tysiąclecie - dla nadchodzących pokoleń, które powinny wieść własne życie i tworzyć nowe wartości, nie zapominając jednak o całym bogactwie, które już istnieje, i z którego wystarczy umiejętnie korzystać.

Można to w całości odnieść do zjawiska, jakim na skalę europejską jest Międzynarodowe Triennale Grafiki. Korzystając z tradycji, która już przed wiekami odeszła od prostego odwzorowania rzeczywistości - by wspomnieć tylko czarne słońca Dürera - twórcy Biennale, a potem Triennale osiągnęli w latach sześćdziesiątych rzecz niezwykłą: nadali impuls do artystycznego rozwoju w całej części Europy pozostającej pod wpływem komunistycznej wizji sztuki. Dla wielu grafików Biennale było nie tylko ważnym wydarzeniem; stanowiło nierzadko jedyny punkt i wzorzec ich artystycznych zachowań.

Dziś, jak wiele innych dziedzin sztuki, grafika znalazła się na pewnym rozdrożu. Wierzę jednak, że podobnie jak w poprzednich dziesięcioleciach Międzynarodowe Triennale Grafiki pomoże nie tylko w rozwiązywaniu dzisiejszych dylematów, ale i - co być może jeszcze ważniejsze - w stawianiu nowych pytań: tych, na które młodzi artyści odpowiadać będą już w nowym tysiącleciu.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl