.
  Informacje o współorganizatorze koncertu


BWR S.A
Grupa Deutsche Bank
Partner rozwoju regionalnego w Polsce

BWR S.A. w Krakowie jest od momentu jego powstania w 1991 roku prywatnym bankiem uniwersalnym, od 1995 roku notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W marcu br. Bank Współpracy Regionalnej S.A. pozyskał inwestora strategicznego Deutsche Bank Polska S.A. BWR S.A. będzie uczestniczył w nowym projekcie budowy paneuropejskiego banku Deutsche Bank 24 Europa.

BWR S.A. stoi dzisiaj przed strategiczną szansą startu do dynamicznego rozwoju w oparciu nie tylko o kapitał potężnego Partnera, ale przede wszystkim dzięki możliwości korzystania z Jego wiedzy i doświadczenia.

Bank tworząc nową koncepcję rozwoju uwzględnił zarówno kierunki zmian ustrojowych w Polsce jak i coraz bliższą perspektywę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bank chce być partnerem rozwoju regionalnego w Polsce wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa, czyli naszych obecnych i przyszłych Klientów Indywidualnych, przygotowując nową ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracując z Samorządem zarówno wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym, a wszystko po to, aby w sposób aktywny i kompleksowy uczestniczyć w zmianach zachodzących w Polsce, oferując nowoczesne, sprawdzone na świecie rozwiązania finansowe.

Partnerstwo w rozumieniu BWR S.A. w Krakowie oznacza nie tylko przygotowaną solidnie ofertę usług bankowych dla Naszych Klientów, ale również szkolenia i doradztwo. Bank, zmieniając swój wizerunek, chce być postrzegany jako Bank innowacyjny, Bank nowoczesny, Bank wielu pomysłów.

BWR S.A. Grupa Deutsche Bank jest świadom roli, jaką w rozwoju regionalnym odgrywa kultura i edukacja, dlatego też w dalszym ciągu będzie angażował się w działania na rzecz kultury nawiązując zarówno do tradycji dawnego BWR, jak i do aktywności na tym polu inwestora strategicznego Deutsche Bank.

Dowodem uznania jakim cieszy się Bank jest tytuł Mecenasa Kultury Krakowa otrzymany w 1998 roku.

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl