Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 13 sierpnia 2000 r.
Nr 61

.

Temat konferencji: koncert Bundesjugendorchester

 Spis treści


1. Anna Woźniakowska – Wielkie wykonania
2. Informacje o projekcie
3. Informacje o koncercie
4. Informacje o sponsorze koncertu

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Cykl wielkich wykonań, będący bardzo ważną częścią muzycznego działu Festiwalu Kraków 2000 to autorska propozycja Elżbiety Pendereckiej stojącej na czele Rady Programowej Festiwalu. W bieżącym roku imprezy Cyklu wielkich wykonań, bardzo wyraźnie zaznaczyły się w życiu muzycznym Krakowa. Za nami już pięć z festiwalowych koncertów. Kolejnym wielkim wydarzeniem muzycznym będzie koncert niemieckiej orkiestry młodzieżowej Bundesjugendorchester.

Koncert odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia 2000 r. o godz. 19.30 w sali Filharmonii  im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Współorganizatorem koncertu jest BWR S.A. Grupa Deutsche Bank.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona koncertowi zespołu La Petite Bande w ramach cyklu Siedem Tradycji, niedziela 27 sierpnia 2000 r., godz. 11.00, ul. Bracka 1.

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Małgorzata Kubica, Magda Sroka