.
  Informacje o organizatorach


Organizatorzy:

Biuro Kraków 2000
31 - 028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
Koordynator projektu: Aleksandra Katarzyna Ochocka

Zespół MUZYKANCI, Jan Słowiński
34 - 500 Zakopane, ul. Strążyńska 30, tel. 603 944 988
Dyrektor Artystyczny: Jan Słowiński

Konsulat Generalny Republiki Węgierskiej
31 - 027 Kraków, ul. Mikołajska 26, tel. 411 42 69, 422 56 79, fax. 421 31 35
Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie: István Kovács
Kierownik Centrum Węgierskiego Programu Kraków 2000: Patrícia Pászt

Producent:

TOProduction s.c.
31 - 009 Kraków, ul. Szewska 17/9, tel./fax 429 17 31, 292 65 07
Koordynator projektu: Halina Bisztyga

Dziękujemy Konsulatowi Genaralnemu Republiki Węgierskiej w Krakowie za wkład wniesiony w organizację Festiwalu Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000

Termin i miejsce projektu:
27 - 29 lipca 2000 r.
Kraków
Rynek Główny, scena przy Ratuszu - koncerty

Rynek Główny, ul. Floriańska - happeningi, teatry uliczne, warsztaty ginącego rzemiosła, karczma festiwalowa

Dziedziniec Radia Kraków, Al. Słowackiego 22 - Małopolski Konkurs Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000

Studio S-5 Radia Kraków, Al. Słowackiego 22 - koncert laureatów, transmisja

Sala im. Stanisława Wyspiańskiego, PWST, ul. Straszewskiego 22 - Horomsek, Teatr Tańca (Rumunia).

Klub Festiwalowy - Pod Jaszczurami, Rynek Główny 8 - warsztaty tańców, koncerty folkowe

Galeria ZPAP Sukiennice, Rynek Główny 1-3 - wystawy, koncerty, prezentacje: Romowie, Siedmiogród, Podkarpacie.

Impreza ma charakter otwarty, masowy. Jest prezentacją kultury muzycznej łuku karpackiego (od Rumunii po Bramę Morawską), dawnej Galicji, Małopolski. Spotkanie uzupełnione będzie o przedsięwzięcia wystawiennicze, happeningowe, teatralne, warsztaty tańców, rzemiosła użytkowego i Karczmę na Rozstajach oferującą galicyjskie dania.

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl