.
   Wydawnictwo festiwalowe CD Rozstaje 2000


Festiwalowi towarzyszyć będzie wydanie płyty CD dokumentującej kondycję folkloru w Małoposlce. Na płycie są Krakowiacy, Górale Skalni z Podhala, Orawscy z Lipnicy, są Romowie i Łemkowie, a także muzyka żydowska. Są wykonawcy młodzi i starsi, weselne śpiewaczki przypominające, jak to dawniej przyśpiewywało się gościom, są ballady, jest gra na dawnych instrumentach - heligonce, piszczałkach, złóbcokach góralskich przez muzyków ludowych z Małopolski. Szczególny klimat koncertu - prezentacji muzyki Małopolski powstał dzięki zachowanemu na płycie prowadzeniu Jana Karpiela, artysty podhalańskiego wielkiej miary - muzyka, animatora, odtwórcy kilku podhalańskich instrumentów, znawcy historii, tradycji i sztuki Podhala, także części Małopolski. Większość wykonawców to artyści ludowi grający i śpiewający muzykę tradycyjną. Kapela z Radziszowa - typowa krakowska kapela, kapela
z Lipnicy Wielkiej na Orawie, zakopiańska kapela Jutrzenka, śpiewaczki krakowskie, heligonista Władysław Stach, młoda łemkowska śpiewaczka Julia Doszna - odtwarzają świat dawnej Małopolski muzycznej. Na płycie znaleźli się także muzycy folkowi. Jest więc ona miejscem spotkania kultur i co najmniej dwóch pokoleń artystów. Drogi nowe reprezentuje kilku wykonawców muzyki folkowej, a więc tego nowego nurtu, który, korzystając z tradycji, daje nadzieję na kontynuację samej muzyki, choć już nieco w innym kształcie, bardziej odpowiadającym nowej rzeczywistości XXI wieku. Są to zespoły znakomite: Kałe Bała Teresy Mirgi, Trebunie Tutki w wersji tradycyjnej, Się Gra - grupa z Lublina specjalizująca się w muzyce żydowskiej, Anna Kiełbusiewicz, a także Muzykanci, organizatorzy festiwalu, łączący w prosty i wysublimowany sposób tradycję i własną twórczość.

Wobec unifikacji kultury wraca tęsknota za tym światem, który odszedł, istnieje ciekawość tamtych różnic kulturowych, potrzeba tych różnic widoczna
w powstawaniu coraz większej liczby imprez związanych z tradycją lokalną,
w sięganiu do muzyki, pieśni, instrumentarium całej dawnej społeczności Małopolski.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl