.
  Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000

Jan Słowiński - Małopolska - Galicja - Karpaty

Pogranicze polskiego południa, zachodnia część historycznej Galicji to przestrzeń wyjątkowa. Na jej krajobraz narodowościowy, a co za nim idzie, rozmaitość kulturową, w zróżnicowanych proporcjach, składają się m.in. Polacy, Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie, Cyganie, Żydzi. Galicyjskim dziedzictwem są też niewątpliwie powinowactwa z kulturą muzyczną Słowacji, Rumunii, Węgier czy szerzej: Karpat.
W górach też, po ich stronie południowej i północnej, na Podkarpaciu muzyka i inne przejawy twórczości rodzimej, dochowały się często w postaci pierwotnej:
w przekazie międzypokoleniowym. Przywołanie bogactwa i powinowactw kulturowych obszarów polskiego pogranicza południowego oraz kultury Karpat w osobach ludowych artystów, dochowujących rodzinnej lub lokalnej tradycji, jak też prezentacje autorów i wykonawców w twórczy sposób inspirujących się dziedzictwem ludowym oraz umożliwienie szerszej publiczności aktywnego, osobistego udziału w takim spotkaniu - to podstawowe motywy i kierunki projektu Rozstaje.

Małopolski Konkurs Muzyki Tradycyjnej
(edycja 1999 i 2000)

Równoległą do festiwalowej formy spotkania, będzie - druga już edycja - Małopolskiego Konkursu Muzyki Tradycyjnej - dla muzyków i śpiewaków zachowujących najbardziej autentyczny repertuar i styl muzykowania. Informacje
o edycji Rozstaje ’99 znaleźć można w opisie płyty Rozstaje 2000, na którą składają się występy laureatów, jak i gości festiwalowych. O specyfice konkursu Rozstaje, obok preferowanych form archaicznych, stanowią wspólne kryteria i otwarty dostęp zarówno dla zespołów polskich, jak i mniejszościowych. Obok wynikających z tego doświadczeń artystycznych, stwarza to nieczęstą wcale możliwość spotkania
w jednym czasie i miejscu tradycji nie zawsze pozostających w symbiozie
w codziennym życiu. Głównym kryterium oceny (dokonywanej przez komisję złożoną ze znawców oraz miłośników folkloru) jest autentyzm oraz artyzm wykonawczy. Najwyżej oceniane są prezentacje archaicznych i surowych form muzycznych oraz innych, zanikających form folkloru: pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia, Wielkanocy, pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, kołysanek, ballad etc. Kolejnym celem Festiwalu jest dokumentacja audio aktualnego stanu folkloru w Małopolsce (CD) i na tej bazie oparta jest promocja muzyki ludowej regionu, a w szerszym kontekście, promocja rodzimej muzyki, jako alternatywa dla rosnącej unifikacji i amerykanizacji kultury.

Spektakle, warsztaty

Prezentowane w ramach Festiwalu przedsięwzięcia teatralne nawiązywać będą do ludycznych, ulicznych form teatru średniowiecznego, tradycji teatru jarmarcznego (Wielki Teatrzyk Świata, Polska), również, opartych na przekazach ludowych, archetypicznych wątków o stworzeniu świata (Maskaras, Węgry), wykorzystywać współczesne, happeningowe środki przekazu teatralnego, jak też,
o ludzkich tragediach i miłości mówić językiem tańca (Haromsek, Siedmiogród, Rumunia). Kolejnym elementem festiwalowego krajobrazu będą, usytuowane na Rynku Głównym, warsztaty rzemiosła ludowych artystów rękodzieła - Szkoła Ginącego Rzemiosła (Bukowina Tatrzańska). Otwarta formuła tych prezentacji pozwoli publiczności na czynne uczestnictwo w wytwarzaniu przedmiotów sztuki użytkowej pod okiem mistrza. Otwarty charakter będą mieć również muzyczne
i warsztatowe spotkania w Klubie Festiwalowym: noc siedmiogrodzka, noc cygańska i noc huculska. Przybyłe ze swoich stron zespoły będą w dostępnej formie nauczać podstawowych kroków i tańców.

Wystawy, prezentacje

Cztery sale Galerii ZPAP w Sukiennicach pomieszczą pięć ekspozycji prezentujących środkami malarstwa, fotografii, rzeźby - swoisty karpacki mikrokosmos: Podkarpacie - Siedmiogród - Romowie. Wspólnemu wernisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołów grających muzykę siedmiogrodzką, polską
i cygańską. Ostatni z tematów będzie też miał rozwinięcie w postaci prezentacji ważnych romskich ośrodków animacyjnych: Wydawnictwa Amaro Drom oraz Domu Cygańskiego w Budapeszcie.

Jan Słowiński. Dyrektor Artystyczny Festiwalu Rozstaje 2000. Dyrektor zespołu folklorystycznego Muzykanci.

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl