Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 26 lipca 2000 r.
Nr 58

.

Temat konferencji: Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000

 Spis treści


1. Maria Baliszewska - Rozstaje
2. Jan Słowiński – Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000
3. Wydawnictwo festiwalowe Rozstaje CD 2000
4. Program Festiwalu Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000
5. Informacje o organizatorach

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Pogranicze polskiego południa, zachodnia część historycznej Galicji to przestrzeń wyjątkowa. Na jej krajobraz narodowościowy składają się m.in. Polacy, Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie, Cyganie, Żydzi. Przywołanie bogactwa i powinowactw kulturowych obszarów polskiego pogranicza południowego oraz kultury Karpat w osobach ludowych artystów, dochowujących rodzinnej lub lokalnej tradycji, jak też prezentacje autorów i wykonawców w twórczy sposób inspirujących się dziedzictwem ludowym oraz umożliwienie szerszej publiczności aktywnego, osobistego udziału w takim spotkaniu – to podstawowe motywy i kierunki projektu Rozstaje. Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2000 pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Bogusława Sonika, odbędzie się w Krakowie w dniach 27 – 29 lipca 2000 r. w ramach Festiwalu Kraków 2000.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona Festiwalowi Tańców Dworskich, wtorek 1 sierpnia 2000 r., godz. 11.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Jan Słowiński, Maria Baliszewska, Agnieszka Dyga