.
  Noty o wykonawcach


Damien Poisblaud. Urodzony w 1961 roku, francuski chórmistrz, śpiewak i badacz tradycji. Specjalizuje się w liturgicznym repertuarze średniowiecznym. Od 1981 roku prowadzi studia nad manuskryptami i wykonuje chorał gregoriański. Przez szereg lat prowadził chóry w Szwajcarii i Francji. W roku 1989 nagrał płytę CD w opactwie Thoronet we Francji. W roku 1990 założył chór gregoriański Choeur Gregorien de Mediterranee, wykonując wiele koncertów. Jedna z jego płyt otrzymała w roku 1996 prestiżową nagrodę Diapason d’Or. Od tego roku jest członkiem Ensemble Organum. W 1998 założył kolejny zespół wykonujący dziewiętnastowieczny repertuar liturgiczny. Prowadzi stałe sesje poświęcone średniowiecznemu dramatowi liturgicznemu.

W swojej pracy Damien Poisblaud posługuje się interdyscyplinarną metodą badań manuskryptów. Jednocześnie prowadzi równoległe badania kultury tradycyjnych terenów Bizancjum, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 Frédéric Richard. Po odbyciu studiów w konserwatorium w Reims, Frédéric Richard poświęcił się muzyce dawnej. Opanował grę na instrumentach dawnych i występował wraz z paryskim Ensamble Guillaume de Machaut, biorąc udział w licznych koncertach we Francji i poza jej granicami. Jednocześnie studiował muzykę średniowieczną w paryskiej Sorbonie. Prowadzi zespół muzyki dawnej w Reims. Wraz z zespołem Ensamble Organum występuje na estradach i nagrywa płyty - dotychczas powstało ich 15. Frédéric Richard prowadzi też działalność pedagogiczną ucząc gry na flecie poprzecznym i prostym oraz prowadzi szkołę muzyczną w Champagne. Obecnie koncertuje wiele z Ensamble Organum oraz zespołem Les Paraphonistes. Współpracując z zespołem Il Seminario Musicale, prowadzonym przez Gerarda Lesne, dokonuje transkrypcji nie publikowanych manuskryptów XVII i XVIII wieku.

Christian Barrier.Francuski śpiewak specjalizujący się w muzyce dawnej. Głównym terenem jego obecnej działalności jest muzyka średniowieczna. Jako członek paryskiego Ensemble Organum wykonywał liczne koncerty. Brał udział w rejestracj wielu programów będących efektem badań muzykologicznych, m.in. pochodzącego z wczesnego średniowiecza (VII-XI w.) chorału benewenckiego. Wraz z zespołem Marcela Peresa zrealizował sceniczne przedstawienie średniowiecznego dramatu liturgicznego Jeu des Pelegrines d’Emaus.

Frédéric Tavenier. Magister filozofii, doktorat obronił w roku 1986. Pod kierunkiem Lycourgosa Angelopoulosa odbył studia w zakresie śpiewu liturgii biznatyjskiej, zakończone państwowym dyplomem wydziału wokalistyki.

Jako dziecko śpiewał w chórze chłopięcym Ste Maine d’Antony pod dyrekcją Patricka Girauda, ukończył Konserwatorium d’Antony. W roku 1975 zdobył tytuł Kawalera w konkursie wokalnym Radio France.

W latach 1986-1988 prowadził badania nad muzyką gregoriańską, następnie zajmował się muzyką bizantyjską. Śpiewa również z zespołem wykonującym muzykę węgierskich Cyganów. Jest członkiem Ensemble Organum.

Brał udział w programach: Jerozolima w perspektywie liturgii, Templariusze, Pieśni Mozarabii, Stary Rzym.

Robert Pożarski. Urodził się w roku 1965 w rodzinie muzyków. Dyplom śpiewaka zdobył w roku 1993. Doskonalił swe umiejętności w dziedzinie muzyki dawnej oraz prowadzenia zespołów wokalnych na licznych kursach, studiując m.in. pod kierunkiem Marcela Peresa. Jest współzałożycielem powstałej w 1988 Lektorskiej Schola Cantorum przy Warszawskim Seminarium Metropolitalnym. Jako kantor tej scholi dokonał rejestracji dwóch średniowiecznych oficjów monastycznych dedykowanych św. Stanisławowi i św. Wojciechowi. Od roku 1996 jest członkiem Bornus Consort. Jest także członkiem Scholi Teatru Wiejskiego Węgajty, pracującej nad rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, gdzie jest kantorem i konsultantem wokalnym. Robert Pożarski wykonuje również repertuar barokowy i współczesny występując z najbardziej znanym i polskimi zespołami i orkiestrami.

Marcin Bornus-Szczyciński. Uczeń Karoliny Zachwatowicz, Williama Christie i René Jacobsa. Po ponad dwudziestolenim okresie działalności wokalnej - jako kontratenor wykonujący repertuar renesansu i broku oraz prowadzący specjalizujący się w polskiej polifonii XVI i XVII wieku zespół Bornus Consort, jego zainteresowania skupiły się na najdawniejszych formach muzycznych. W chwili obecnej zajmuje się głównie monodią liturgiczną. Głównym celem Marcina Bornusa Szczycińskiego (który dziś woli miano tradycjonarza w miejsce muzyka) jest odkrywanie, animacja i rozpowszechnianie różnorodnych muzycznych tradycji lokalnych. Jest wykładowcą chorału gregoriańskiego w Dominikańskim Kolegium Teologicznym w Krakowie. Współpracując z francuskim śpiewakiem i muzykologiem Marcelem Peresem pracuje nad rekonstrukcją średniowiecznego chorału dominikańskiego.

Maciej Kaziński. Urodzony w 1967 roku muzyk, muzykolog i organizator życia muzycznego. Już w czasie studiów często koncertował z zespołami filharmonicznymi i kameralnymi. Występował w Polsce, wielu krajach Europy, Azji i Stanach Zjednoczonych. Jako członek różnych zespołów muzyki dawnej dokonał nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Od chwili założenia jest członkiem zespołu Scholi Teatru Wiejskiego Węgajty, gdzie pracuje nad rekonstrukcją i prezentacją średniowiecznych dramatów liturgicznych. W latach 1993-1997 współorganizował Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej oraz, od roku 1996, festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu. Uczestnik sesji mediewistycznych, publikował artykuły muzykologiczne. Inicjator szeregu przedsięwzięć artystycznych m.in. rekonstrukcja i pierwsze współczesne wykonanie barokowej Pasji gdańskiego kompozytora J.C.B. Freislicha.

Chór Filharmonii Krakowskiej. Powstał w 1945 roku. Dotychczas wziął udział w tysiącu siedmiuset koncertach (w tym trzysta wykonano za granicą). Ma w swoim repertuarze niemal czterysta utworów od muzyki dawnej po prawykonania dzieł polskich kompozytorów współczesnych (Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Roman Palester). Chór towarzyszył wielu orkiestrom europejskim, m.in. Wiener Symfoniker, Beethovenhalle Orchester. Uczestniczył w bez mała czterdziestu festiwalach w całej Europie. Uświetniał wielkie rangą uroczystości międzynarodowe: Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku oraz obchody 50. Rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz w 1995 roku.

Chór Filharmonii Krakowskiej, specjalizujący się w wykonaniach monumentalnych dzieł oratoryjnych (śpiewał wszystkie istniejące w tym gatunku dzieła), ma także w swym repertuarze opery - od Don Giovanniego Mozarta po awangardową Czarną Maskę Pendereckiego, koncertowy wybór najpiękniejszych chórów operowych świata oraz utwory o charakterze popularnym: Missa Criolla Ramireza, Liverpoolo Oratorio Mc Cartneya, Requiem Andrew L. Webbera, Tryptyk Orffa czy Aleksandra Newskiego Prokofiewa.

W 1972 roku Chór Filharmonii gościł we Florencji na festiwalu Maggio Musicale Fiorentino, wykonując Dies irae Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Jerzego Katlewicza. W 1991 roku wraz z orkiestrą z Palermo, pod dyrekcją G. Ferro, uczestniczył w inauguracji sezonu w Palermo, a w 1993 roku w Messynie pod dyrekcją G. Sinolopi wystąpił z IX Symfonią Ludwiga van Beethovena.

Chór krakowski słynie z wysokiej fachowości. Jest jednym z niewielu chórów, które z powodzeniem potrafią stawić czoło niełatwej muzyce Krzysztofa Pendereckiego. Perfekcyjne wykonanie trudnej zarówno w warstwie muzycznej jak i językowej Jutrzni jest wizytówką zespołu, który z równą swobodą umie poruszać się wśród leksykalnych pułapek języka starocerkiewnego, jak i np. francuzczyzny. Zasada wykonywania dzieł w ich wersji oryginalnej zmusza zespół krakowski do dużej dbałości o poprawne, nie rażące cudzoziemskiego słuchacza brzmienie jego ojczystego języka.Chór prowadzi Jacek Mentel.

Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej. Został założony w 1951 roku przez Józefa Suwarę. Po jego śmierci zespół przez 28 lat (do roku 1990) prowadziła Bronisława Wietrzny. Chór, oczywiście wykonując również repertuar a capella, specjalizuje się w wykonawstwie wielkich form oratoryjnych stale obecnych w programie Filharmonii Krakowskiej. Z wielkim powodzeniem wykonuje dzieła Krzysztofa Pendereckiego (Pasja, Jutrznia, Magnificat), z którymi występował w całej niemal Europie, a także w Libanie i Iranie. Płyta z nagraniem Pasji wg św. Łukasza Pendereckiego z udziałem chóru chłopięcego Filharmonii Krakowskiej otrzymała wyróżnienie Grand Prix du Disque.

W latach 1991-1993 roku dyrygentem chóru był Stanisław Krawczyński, od 1993 kieruje nim Lidia Matynian-Hałoń.

Lidia Matynian- Hałoń. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Przez cztery lata śpiewała w chórze Organum. W 1982 roku została asystentką dyrygenta w międzywydziałowym chórze Akademii Muzycznej. Od 1984 roku uczestniczy w przygotowaniu wszystkich koncertów tego zespołu (m.in. w ramach Dni Muzyki Organowej w Krakowie i Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu). Brała udział w koncertach-seminariach zorganizowanych przez Międzynarodowe Akademie Bachowskie ze Stuttgartu pod kierownictwem Helmutha Rillinga, podczas których wykonano utwory Johanna Sebastiana Bacha: Pasję wg św. Mateusza, Pasję wg św. Jana, Weinachts-Oratorium, Mszę h-moll oraz Stabat Mater Antonina Dvoraka.

Od 1993 roku Lidia Matynian-Hałoń prowadzi Chór Chłopięcy Państwowej Filharmonii w Krakowie, który uczestniczy w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych. W repertuarze zespołu znajdują się m.in. Pasja wg św. Mateusza Bacha, Te Deum Hectora Berlioza, Requiem Maurice Durufle, Planety Gustava Holsta, Une cantate de Noel i Jeanne d’Arc au bûcher Arthura Honeggera, Carmina Burana Carla Orffa, III Symfonia Gustava Mahlera, Pasja wg Św. Łukasza, Jutrznia oraz najnowsze dzieło Krzysztofa Pendereckiego - Credo. Zespół wielokrotnie występował za granicą (m.in. w ramach obchodów 60. urodzin Krzysztofa Pendereckiego), brał także udział w kameralnych koncertach kolęd i pastorałek, śpiewał pieśni Stanisława Moniuszki, a także piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego. Uczestniczył w koncercie muzyki filmowej Zbigniewa Preisnera w Kopalni Soli w Wieliczce, co zostało utrwalone na płycie (1995). Zostały wtedy wykonane m.in. fragmenty muzyki do filmu Agnieszki Holland Tajemniczy ogród.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl