.
  Codex Calixtinus - informacje o projekcie


Części mszy

Prologus, Processio ad Introitum
Introitus
Vax nostra
Kyrie

Gloria
Versus fulberti episcopi karnotensis de sancto Jacobo
Farsa Lectionis
Graduale Misit Herodes
Alleluja graece
Prosa sancti Jacobi
Evangelia Secundum Marcum
Offertorium
Sanctus
Osanna salvifica
Agnus Dei
Communio
Conductum
Benedicamus
Salve festa dies

W Krakowie fragment Mszy został wykonany 15 stycznia 2000 r w kościele O.O. Dominikanów z okazji inauguracji Festiwalu Kraków 2000. Całość koncertu zostanie zaprezentowana 25 lipca 2000 r. o godz. 19.30 w kościele św. Katarzyny. Wydarzeniu towarzyszy nagranie koncertu na płycie CD.

 

Wykonawcy:

We wszystkich miastach zaśpiewają:

Damien Poisblaud,
Christian Barrier,
Marcin Bornus - Szczyciński,
Robert Pożarski,
Frédéric Richard,
Frédéric Tavernier

Miejsca i terminy wykonania liturgii:

29 kwietnia 2000 r. w Reykjaviku
Chór Męski Fostbraedur, przygotowanie chóru Arni Hardarson

10 maja 2000 r. w Santiago de Compostela
Orfeón Terra a Nosa, przygotowanie chóru Miro Moreira

25 lipca 2000 r. w Krakowie
Chór męski Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, przygotowanie chóru Jacek Mentel

Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, przygotowanie chóru Lidia Matynian- Hałoń

26 września 2000 r. w Pradze
Chór Schola Gregoriana Pragensis, przygotowanie chóru David Eben

5 listopada 2000 r. w Helsinkach
Chór Chłopięcy Katedry Helsińskiej Cantores Minores, przygotowanie chóru Christian Hauschild

14 listopada 2000 r. Bolonia
Capella Misicale Arcivescovile di S. Petronio, przygotowanie chóru Frederico Salce

Dyrektor Artystyczny: Damien Poisblaud
Autor projektu: Maciej Kaziński

Organizator projektu:

Biuro Kraków 2000
31 - 028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
Koordynator projektu: Katarzyna Januszewska

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl