.
  Istota projektu


Zasadniczym celem całego przedsięwzięcia jest rekonstrukcja liturgii, a precyzyjnie mszy na 25 lipca, święto świętego Jakuba z katedry w Santiago w oparciu o Codex Calixtinus, a następnie zaprezentowanie wyników tej pracy szerokiej publiczności.

Rękopis podaje wiele interesujących uwag i wskazówek dotyczących interpretowania i sposobu wykonania. I tak podane jest rozczłonkowanie i przebieg samego obrzędu, np. każda z antyfon i psalmów są śpiewane w odmiennym modusie kościelnym. Dalej znamy podział na role, gdzie dialogują ze sobą poszczególne grupy wykonawców np. cantores-lector, cantores-chorus, puer hoc dicat etc. I wreszcie zawarto tu także informacje dotyczące dramatyzacji całego obrzędu, to znaczy, jak poruszać się mają uczestnicy liturgicznego rytuału.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl