.
   Rękopis


Codex Calixtinus, który bierze swą nazwę od papieża Kaliksta, rzekomego autora jednej z części, został spisany w połowie wieku XII ( 1150-1170 ). Składa się z pięciu ksiąg: pierwsza obejmująca niemal pół kodeksu jest zbiorem kazań o życiu i męczeństwie świętego Jakuba, a także od foliału 101 zawiera pełen i niezwykle bogaty repertuar pieśni i formuł liturgicznych dla uświetnienia obchodów świąt ku czci apostoła, w tym także święta głównego, które przypada na 24-25 lipca. Ta część z powodów zrozumiałych interesuje nas w ramach projektu szczególnie. Druga to przedstawienie cudów dokonanych przez apostoła. Trzecia opowiada o przeniesieniu (translatio) Jakuba do Hiszpanii. Czwarta podająca opis pielgrzymki Karola Wielkiego i Rolanda do Santiago zwana jest Historia Turpini. I wreszcie ostatnia piąta to pierwszy przewodnik po trasach prowadzących przez Francję i Hiszpanię do Composteli wraz z dokładnym opisem miasta.

Całość zapisu zarówno literackiego jak i muzycznego jest niezwykle elegancka, przejrzysta i precyzyjna, choć rzecz jasna wymaga do swego odczytania znajomości starej notacji neumatycznej, a także abrewiatur i ligatur pisma, w kilku przypadkach wymagających decyzji interpretacyjnych.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl