.

Bogusław Sonik - Pielgrzymka

Codex Calixtinus zajmuje szczególne miejsce pośród wydarzeń muzycznych. O jego znaczeniu świadczy fakt, że jako jeden z niewielu projektów jest wspólny dla niemal wszystkich Europejskich Miast Kultury. Codex Calixtinus zostanie wykonany
w Bolonii, Helsinkach, Krakowie, Pradze, miejscu swego pochodzenia - Santiago de Compostela oraz w Reykjawiku. Celem tego niezwykłego przedsięwzięcia jest odtworzenie zaginionej tradycji śpiewu jako elementu wspólnego dziedzictwa całej Europy. Utwór wykonają wspólnie soliści reprezentujący różne tradycje śpiewu oraz przygotowane specjalnie na tę okazję chóry.

Wykonanie Codex Calixtinus to nie tylko koncert muzyki liturgicznej. Nie jest przypadkiem, że po raz pierwszy usłyszeliśmy fragmenty dzieła z okazji otwarcia Festiwalu Kraków 2000. Odwołujemy się do najważniejszego duchowego pierwiastka kultury europejskiej drugiego tysiąclecia - do chrześcijaństwa, niosącego nie tylko wartości religijne, ale i kulturotwórcze, będącego niewyczerpanym źródłem wszelkiej inspiracji. Wspólne dla sześciu miast wykonanie liturgii Codex Calixtinus to także nawiązanie do wspólnej europejskiej tradycji wędrówki - również w sensie duchowym, pielgrzymki, która sprawiła, że średniowieczna Europa, posługująca się jednym językiem - łaciną, karmiła się również tymi samymi wartościami intelektualnymi i artystycznymi.

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl