.
  Informacje o autorach wystawy


Zbigniew Benedyktowicz

Antropolog kultury. Redaktor naczelny kwartalnika Konteksty. Kierownik Pracowni Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu wyobraźni symbolicznej i antropologii współczesnej. Współautor książki Dom w tradycji ludowej. Autor pracy Portrety obcych (w druku). Członek redakcji Kwartalnika Filmowego.

Stefan Okołowicz

Studiował fotografię, później malarstwo na warszawskiej ASP. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1975 r. Pracuje jako artysta fotografik. Zajmuje się też historią fotografii. Interesuje się sztuką Stanisława I. Witkiewicza. Na początku lat siedemdziesiątych zaczął poszukiwać jego fotografii - dziedziny twórczości Witkacego w tamtych latach prawie nieznanej i pomijanej. Stefanowi Okołowiczowi wspólnie z Ewą Franczak udało się odnaleźć wiele fotografii Witkiewicza, opracować i zaprezentowć w postaci wystaw w wielu ważnych muzeach i galeriach na całym świecie. Stefan Okołowicz i Ewa Franczak wspólnie opublikowali album z fotografiami Witkacego Przeciw Nicości, Kraków 1986. W 1997 Stefan Okołowicz opracował drugi album Metaphysische Portraits wydany w Niemczech, służący jako katalog do wystawy
o tym samym tytule zaprezentowanej w Fotomuseum w Monachium i w Galerie Moritzburg w Halle oraz w Robert Miller Gallery w Nowym Jorku w 1998 roku.

Terence Wright

Visiting Research Fellow w Queen Elizabeth House na Uniwersytecie w Oxfordzie, Associate Fellow programu Fundacji Reutera oraz wykładowca antropologii wizualnej na Uniwersytecie w Cambridge. Wykładał na temat mediów na Uniwersytecie w Luton, przez osiem lat wykładał także w National Film & Television School. Przez dziesięć lat pracował jako fotograf między innymi dla stacji telewizyjnych BBC i ITN. Jest autorem podręcznika fotografii The Photography Handbook. Wiele publikował na temat fotografii i środków masowego przekazu, wykładał w wielu krajach. W Polsce i Rosji wystawiał swoje prace fotograficzne.

Tadeusz Smolicki

Architekt, scenograf, absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem scenografii do ponad 100 spektakli zrealizowanych
w teatrach polskich i zagranicznych. Współpracował z najlepszymi scenami w kraju, m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Polskim we Wrocławiu oraz Teatrem Telewizji. Pracuje również w innych dziedzinach twórczości plastycznej, wystawiając swoje prace w kraju i zagranicą m.in. w Krakowie, Bielsku, Rzeszowie, Paryżu, Pradze, Soest.

Zofia Gołubiew

Historyk sztuki, absolwentka UJ, pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie
od 1974 roku, początkowo jako kierownik Działu Wydawnictw, następnie jako kierownik Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby, a od 1996 roku wicedyrektor ds. naukowych i oświatowych Muzeum. Autorka
i współautorka bardzo wielu głośnych wystaw i publikacji w kraju i zagranicą, w tym między innymi Artura Grottgera, Tadeusza Kantora, Jana Matejki, Andrzeja Wróblewskiego i Andy Warhola. Autorka katalogów i publikacji związanych
z wystawiennictwem, a także redaktor naukowy wydawnictw Muzeum. Obecnie Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Czesław Robotycki

Dyrektor Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się antropologią kultury współczesnej. Autor licznych tekstów i książek, opublikował m. in. Etnografia wobec kultury współczesnej (1992), Nie wszystko jest oczywiste (1998).

GrażynaKubica
Pracownik naukowy Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Opublikowała szereg prac dotyczących postaci i twórczości Bronisława Malinowskiego. Współredagowała tom Malinowski: Between Two Worlds wydany
w 1988 przez Cambridge University Press. Jest Sekretarzem Komitetu Redakcyjnego Dzieł Bronisława Malinowskiego wydawanych przez PWN. Opracowuje i przygotowuje do druku dzienniki wielkiego antropologa, które od 1997 roku ukazują się we fragmentach w piśmie Konteksty, a których wydania książkowego podjęło się Wydawnictwo Literackie. Zajmuje się także problematyką mniejszości religijnych oraz symbolicznego wymiaru kultury. Mieszka w Krakowie
i Ustroniu.

Michael W. Young

Pracuje w Research School of Pacific and Asian Studies w Australian National University. Jest autorem szeregu książek z zakresu antropologii społecznej, m.in. Fighting with Food, Magicians of Manumanua oraz The Ethnography of Malinowski, The Trobriand Island 1915-1918, opracowania pierwszej monografii terenowej tego uczonego The Natives of Mailu a także wyboru oraz omówienia nigdzie dotąd nie publikowanych fotografii w albumie Malinowski's Kiriwina. Fieldwork Photography 1915-1918, The University of Chicago Press, 1998. Ponadto pracuje nad biografią polskiego antropologa.

Lech Sokół

Dyrektor Instytutu Sztuki PAN, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, historyk dramatu i teatru. Autor publikacji o Witkacym, Strinbergu i Ibsenie, m.in. Groteska w teatrze S.I. Witkiewicza (1972), August Strinberg (1981), Witkacy
i
Strinberg: dalecy i bliscy (1995). Ta ostatnia książka została nagrodzona jako teatralna książka roku przez polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (Polish Center of the International Theatre Institute).

Daniel C. Gerould

Profesor City University of New York, historyk literatury i teatru, tłumacz. Wykładowca uniwersytetów europejskich i amerykańskich. Autor wielu publikacji dotyczących literatury, dramatu i teatru amerykańskiego i europejskiego, tłumacz, wydawca i komentator Witkacego. Autor książki Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz (1981). Ogłosił również m.in. Galant and Libertine. Eighteenth-Century French Divertissement and Parades (1983), Doubles, Demons and Dreamers. An International Collection of Symbolist Drama (1985), Historia gilotyny (1996). Tłumacz Przybyszewskiego i Micińskiego, wydawca Slavic and East European Performance. Drama, Theatre, Film.

Światosław Lenartowicz

Historyk sztuki, ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1996 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, zajmuje się malarstwem nowoczesnym. Autor wystawy Witkacy - Głogowski w Muzeum Narodowym
w Krakowie w 1998 roku.

Katarzyna Barańska

Adiunkt w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Autorka wystaw w Muzeum Etnograficznym towarzyszących Biennale Sztuki Projektowania ASP - Światło
w
chałupie, Wartościowanie czasu w kulturze ludowej, Festiwalowi Kraków 2000 Misterium oraz Festiwalowi Gaude Mater (Częstochowa) Przedstawienia Maryjne
w
Polskiej Sztuce Ludowej, a także w Muzeum Etnograficznym
Via Dolorosa - wątki kalwaryjskie w Polskiej Sztuce Ludowej.

Janusz Barański

Adiunkt w Instytucie Etnologii UJ. Autor prac m.in. o słowiańskiej kosmogonii, języku polityki, reklamie; obecne jego zainteresowania pozostają w zakresie tzw. studiów kulturowych.

Sławomir Sikora

Etnolog, sekretarz redakcji Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny antropologii wizualnej. Autor artykułów przede wszystkim z zakresu antropologii filmu i fotografii. Publikował m.in. w Kontekstach, Kwartalniku Filmowym, Kinie, Res Publice Nowej, Easy Riderze. Tłumaczy z języka angielskiego; przełożył m.in. Johna Bergera,
O patrzeniu (1999) oraz Clifforda Geertza, Dzieło i życie. Antropolog jako autor (wraz z Ewą Dżurak).

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl