.
  Bronisław Malinowski


Urodził się 7 kwietni 1884 roku w Krakowie. W latach 1894-1902 uczęszczał
do Gimnazjum Jana III Sobieskiego w Krakowie. Od czasów gimnazjalnych datuje się jego przyjaźń ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Janem Chwistkiem. W latach 1902-1906 studiuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1907 roku uzyskuje stopień doktora filozofii sub auspiciis Imperatoris . Lata 1909-1910
to okres studiów na Uniwersytecie w Lipsku, kolejne dwa lata poświęca studiom
w London School of Economics and Political Science (cześć Uniwersytetu Londyńskiego).

W latach 1912-1913 przebywa w kraju, głównie w Zakopanem, gdzie przyjaźni się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, pracuje naukowo, utrzymuje kontakty
z Akademią Umiejętności. W 1913 roku prowadzi wykłady w London School of Economics. W czerwcu 1914 roku wyrusza razem ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem na wyprawę do Australii. W latach 1914-1918 prowadzi badania terenowe na Nowej Gwinei i Wyspach Trobriandzkich oraz opracowuje materiały
w Australii. W 1918 roku otrzymuje doktorat naukowy Uniwersytetu Londyńskiego. Od 1918 do 1922 roku przebywa z rodziną na Wyspach Kanaryjskich. W 1922 ukazuje się pierwsza monografia trobriancka Argonauci Zachodniego Pacyfiku.
W dwa lata później otrzymuje tzw. readerschip na Uniwersytecie Londyńskim. W 1926 publikuje Zwyczaj i zbrodnię w społeczności dzikich. W 1927 otrzymuje profesurę
i pierwszą Katedrę Antropologii na Uniwersytecie Londyńskim. W 1929 roku publikuje Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, a w 1935 Ogrody koralowe i ich magię. W 1936 otrzymuje doktorat honorowy Uniwersytetu Harvarda. W 1938 zostaje wybrany członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. W 1942 roku zostaje wybrany pierwszym prezesem Polskiego Instytutu Nauki i Literatury. 16 maja 1942 roku umiera w New Heven.

 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl