.
  Informacje o wystawie

Wystawa Malinowski - Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką, odbędzie się
w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniach 17 lipca do 13 sierpnia 2000 roku
w ramach Festiwalu Kraków 2000, a następnie w dniach od 2 do 24 września
w Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego w warszawskich Łazienkach. Bohaterami wystawy są naukowiec i artysta, dwie wybitne postaci Galicji (Zakopane-Kraków)
a zarazem Świata: „Bronio”, Bronisław Malinowski (1884-1942) - uczony, założyciel
i klasyk światowej antropologii kulturowej oraz „Staś” Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) - artysta i prowokator intelektualny. Ich dzieciństwo, przyjaźń, wspólna podróż do Australii, zerwanie przyjaźni, przypadające na doświadczenia I wojny światowej, zostanie ukazana poprzez ich prace fotograficzne. Każdy z nich inaczej używał fotografii: Malinowski koncentrował się na dokumentacji etnograficznych badań terenowych, Witkacy natomiast oddawał się eksperymentom fotograficznym, studiom nad formą, portretami, fotografia stawała się szkicownikiem do twórczości plastycznej.

Główną ideą wystawy jest ukazanie przejścia od tradycji i kultury lokalnej do kultury uniwersalnej. Znajdzie się w niej dwieście nieznanych w Polsce zdjęć z badań terenowych Malinowskiego na Wyspach Triobrianda (Oceania) w latach 1914-1918, które pochodzą z archiwum London School of Economics, a także ponad sto fotografii biograficznych z kolekcji Heleny Wayne, córki Malinowskiego. Stronę Witkacego na wystawie reprezentować będzie ok. 320 zespołów zdjęć, rysunków
i obrazów w tym dwieście oryginalnych fotografii Witkacego z kolekcji Ewy Franczak, Stefana Okołowicza i innych właścicieli prywatnych. Zaprezentowane zostaną rzadko udostępniane publiczności pastele Witkacego. Obiekty pokazane będą w ciekawej scenerii - zaaranżowana zostanie pracownia Witkacego, przedstawiona sceneria dżunglii tropikalnej ze specjalnie na tę okazję wypożyczonym ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, spichlerzem. Będzie to też okazja do zaprezentowania prawie pełnego zestawu pejzażów egzotycznych Witkiewicza w sąsiedztwie fotografii Malinowskiego z Wysp Trobrianda.

Eksponaty pochodzą m.in. ze wspomnianego archiwum London School
of Ekonomics, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie poczwórny, dwójęzyczny - polski i angielski - numer 1-4/2000 kwartalnika Konteksty pomyślany jako forma katalogu do wystawy. Publikowane są m.in. nieznane listy „Stasia” do „Bronia”, fragmenty dzienników Malinowskiego, teksty krytyczne znawców obu postaci, a także liczne ilustracje.

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Narodowe, Al. 3 Maja 1
Sala ekspozycji czasowych I piętro
17 lipca - 13 sierpnia 2000

Organizatorzy:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Narodowe w Krakowie
Biuro Festiwalu
Kraków 2000
London School of Economics
Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja kwartalnika
Konteksty

Komisarze wystawy:

Zbigniew Benedyktowicz
Stefan Okołowicz
Katarzyna Barańska

Patronat Honorowy:

Do udziału w Honorowym Komitecie wystawy zaproszono córkę Bronisława Malinowskiego panią Helenę Wayne, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, prof. Petera Loizosa z London School of Economics, British Council i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół:

dr Zbigniew Benedyktowicz - scenariusz (Malinowski)
Stefan Okołowicz - scenariusz (Witkacy)
dr Terence Wright - scenariusz (Malinowski)
Tadeusz Smolicki - scenografia
Zofia Gołubiew - Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
prof. Czesław Robotycki - Instytut Etnologii UJ
dr Grażyna Kubica - Instytut Socjologii UJ
prof. Michael W. Young - Australian National University
doc. dr hab. Lech Sokół - Dyrektor Instytutu Sztuki PAN
Jerzy Domaradzki - reżyser
Światosław Lenartowicz - Muzeum Narodowe w Krakowie
Katarzyna Barańska - UJ Kraków
dr Janusz Barański - Instytut Etnologii UJ
Sławomir Sikora - Instytut Sztuki PAN
Maciej Krupa - etnograf, dziennikarz

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl