.

Malinowski - Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką.

Zbigniew Benedyktowicz
Podróż od Zakopanego, Krakowa do świata. U źródeł antropologicznej przygody XX wieku.

Wystawa fotograficzna w większości nieznanych i niepublikowanych dotąd zdjęć Bronisława Malinowskiego z badań terenowych w Australii z Archiwum London School of Economics oraz fotografii Witkacego, zderzająca i ukazująca dwie wybitne sylwetki: naukowca i artysty, dwu wielkich mieszkańców Galicji (Zakopane-Kraków) - uczonego, założyciela i klasyka światowej antropologii kulturowej oraz artysty, poprzez ich prace fotograficzne. Ukazanie dwu wybitnych postaci związanych
z Zakopanem i Krakowem, którzy odcisnęli swe piętno w światowej nauce i sztuce XX wieku. Ich dzieciństwo, przyjaźń, wspólna podróż do Australii, zerwanie przyjaźni, przypadające na doświadczenia I wojny światowej. Człowiek i środowisko. Europa - Egzotyka - Dziwność - Inność - Świat - Wspólnota. Fotografia w służbie nauce
i sztuce. Spojrzenie na świat i losy dwu Europejczyków z Krakowa, ojców naszej współczesności.

Ideą wystawy jest prezentacja dwu wielkich postaci nauki i sztuki używających fotografii w różnych celach: Malinowski - dokumentacja etnograficznych badań terenowych, Witkacy - eksperymenty fotograficzne, studia nad formą, portrety osób, fotografia jako szkicownik do twórczości plastycznej. Człowiek pierwotny i człowiek dziwny (Tajemnica Istnienia); to spotkanie dwu zasadniczych wątków tematycznych ich twórczości. Jednocześnie wystawa ma zaprezentować obie postaci w sposób autonomiczny, spotkać ich twórczość ze sobą, uwzględniając chronologię ich biografii osobistej, artystycznej i naukowej.

Wystawa w zamierzeniu swym ma być istotnym przyczynkiem do zagadnień antropologii wizualnej. Główną ideą wystawy jest ukazanie przejścia od tradycji
i kultury lokalnej do kultury uniwersalnej.

Dr Zbigniew Benedyktowicz. Antropolog kultury. Kurator wystawy Malinowski -Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl