Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 13 lipca 2000 r.
Nr 52

.

Temat konferencji: Potęga obyczaju

 Spis treści


1. Eugeniusz Duda Potęga obyczaju
2. Potęga obyczaju – informacje o wystawie
3. Tradycje
4. Święta doroczne
5. Życie prywatne i rodzinne

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Odbywająca się w ramach Festiwalu Kraków 2000 wystawa Potęga obyczaju zaprezentuje zasadnicze cechy bogactwa żydowskiej tradycji w Polsce we wszystkich jej czasowych i lokalnych odmianach. Przedstawi przykłady charakterystyczne dla obszaru Polski południowej z XIX i XX w., aż do 1939 roku w trzech głównych grupach tematycznych: tradycje, święta i obrzędy doroczne, życie prywatne. Ekspozycja w Starej Synagodze, ul. Szeroka 24, będzie czynna w terminie od 14 lipca do 31 października 2000 r.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona spektaklowi tanecznemu Madame Monsieur, piątek 14 lipca godz. 11.00, Willa Decjusza

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Monika Szymkowicz