.
  M. Semeniuk -Podraza - X Jubileusz

Festiwal Letnie Koncerty Organowe po raz dziesiąty, jubileuszowy, wpisuje się w program krakowskich imprez muzycznych. Wzięło w nim dotąd udział wielu wybitnych wirtuozów z całego świata. Publiczność miała możność podziwiać artystów reprezentujących najznakomitsze ośrodki organistyki europejskiej, takie jak Wiedeń, Hamburg, Haarlem, Amsterdam, Paryż, Londyn, a także bardziej odległe od kultury europejskiej, wręcz egzotyczne miejsca jak Tokio, czy Johannensburg. Rokrocznie prezentowali swój kunszt organowy wybitni artyści polscy, przede wszystkim organiści krakowscy. Zgodnie z przyjętą zasadą zapraszano także najzdolniejszych organistów młodego pokolenia.

Najważniejsza jest jednak publiczność - ta wypełniała niezmiennie wnętrza krakowskich kościołów, wyrażając swój aplauz gorącymi brawami. To ogromne powodzenie festiwalu dowodzi niesłabnącej atrakcyjności jego formuły - koncertu w zabytkowych wnętrzach najwspanialszych krakowskich świątyń, gdzie estetyczne wartości muzyki łączą się w jedną niepowtarzalna całość z architekturą, rzeźbą, malarstwem, tworząc niezwykłą harmonię doznań i przeżyć duchowych.

Tę szczególną atmosferę odczuwają również koncertujący artyści, dla których fakt koncertowania przed dziełem Wita Stwosza jest czymś bardziej nobilitującym i wzruszającym niż gra w najbardziej choćby prestiżowych salach filharmonicznych.

Tegoroczna X jubileuszowa edycja Letnich Koncertów Organowych, odbędzie się tradycyjnie w Bazylice Mariackiej, Bazylice OO. Karmelitów, Bazylice św. Floriana, kościele OO. Paulinów "Na Skałce", a także w kościele XX. Salezjanów w Dębnikach. Organiści wirtuozi z Wiednia, Rzymu, Zurichu, Nowego Jorku, a także z najbardziej znaczących ośrodków organistyki polskiej, w tym naturalnie z Krakowa zaprezentują bardzo bogatą i urozmaiconą ofertę programową, z której każdy meloman będzie mógł znaleźć coś dla siebie. W programach wszystkich organistów zagranicznych znajdą się utwory ich rodzimych kompozytorów, a także obligatoryjnie kompozycje wielkiego mistrza baroku Jana Sebastiana Bacha, którego 250 rocznicę śmierci obchodzimy w roku 2000-ym, zwanym również Rokiem Bachowskim.

Zapraszając państwa do uczestnictwa w tej szczególnej, jubileuszowej edycji Letnich Koncertów Organowych, współtworzącej program Europejskiego Festiwalu Kultury Kraków 2000, życzymy wielu niezapomnianych artystycznych przeżyć i wzruszeń.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl