.
  ZWIEDZANIE KAZIMIERZA

Spacer Szlakiem Bałabana
9 lipca (niedziela) godz. 10
(w j. pol. i ang.)
początek: Stara Synagoga, ul. Szeroka 24

W każdy ostatni dzień festiwalu, kiedy milknie muzyka i gwar, spotykamy się rano pod Starą Synagogą. Stamtąd, szlakiem wyznaczonym jeszcze przed wojną przez profesora Bałabana, rozpoczynamy zwiedzanie żydowskiego Kazimierza. Profesor Majer Bałaban, twórca historiografii polskich Żydów, autor wielu fundamentalnych dzieł na temat historii i kultury żydostwa polskiego, jest również autorem niewielkiej, ale jakże wciąż aktualnej książeczki zatytułowanej Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa. To, co Bałaban opisał w swym Przewodniku, przetrwało w większości po dziś dzień. Te same synagogi, te same kamienice, kamienie, a w nich zastygłe w czasie ślady obecności obywateli Krakowa - Żydów z Kazimierza. Przeszłość, która nigdy nie wróci, a która wydaje się być tak bardzo bliska.

Spacer po dawnym Getcie Krakowskim
9 lipca (niedziela) godz. 12.00
(w j. pol. i ang.)
początek: Plac Bohaterów Getta 18, Apteka pod Białym Orłem

W marcu 1941 roku Niemcy wydali dekret nakazujący krakowskim Żydom przeprowadzkę do dzielnicy Podgórze. Tam powstało getto. W dwa lata później nastąpiła jego likwidacja. W tym roku mija 57 rocznica tej wielkiej tragedii. Jak każde getto, tak i krakowskie było przedsionkiem piekła, czyli obozu zagłady. Zarówno Marsz organizowany w każdą rocznicę likwidacji krakowskiego getta jak i spacer na zakończenie Festiwalu jest wyrazem pamięci przestrzeganej rokrocznie. Pamiętamy o życiu, cierpieniu i śmierci tysięcy naszych żydowskich współbraci i każdy z osobna, tak jak może, solidaryzuje się z ich cierpieniem. Spacer poprowadzą panie Anna Pióro i Wiesława Karlińska, pracownice Muzeum Pamięci Narodowej, gdzie w czasie wojny mieściła się słynna Apteka pod Orłem mgr. Tadeusza Pankiewicza.

Zwiedzanie cmentarzy
9 lipca (niedziela) godz. 14.00
(w j. pol. i ang.)
początek: Synagoga Remuh, ul. Szeroka 24

W Krakowie są dwa żydowskie cmentarze. Ten najstarszy pochodzi z roku 5331 czyli z 1551. Od kilku lat, w ostatni dzień Festiwalu, po krakowskich cmentarzach żydowskich oprowadza nas wybitna znawczyni symboliki nagrobnej, autorka pionierskiego albumu fotograficznego o żydowskich cmentarzach Czas kamieni, Monika Krajewska. Podczas tegorocznego spotkania przedstawi sztukę nagrobną zarówno od strony symboliki na płaskorzeźbach jak i kaligrafii epitafiów. Cmentarz, czyli „bet ha-kwarot” („dom grobów”) lub „bet ha-olam” („wieczny dom”) albo wreszcie „bet ha-chajim” („dom życia”) to dla nie-Żydów wciąż bardzo tajemniczy, niezrozumiały świat. A przecież każda z macew to opowieść o osobnym życiu, niejednokrotnie barwnym, często tragicznym. Każda macewa przemawia do nas językiem symboli i epitafiów. Dzięki Monice poznamy ów świat „domu wiecznego życia”.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl